Reforma by mala pokračovať ďalšími krokmi

piatok, 11. november 2005, 15:18

Reforma zdravotníctva by mala pokračovať ďalšími krokmi, povedal Peter Pažitný z Health Policy Institute (HPI) na seminári o zdravotníckej reforme, ktorý organizovala nadácia Friedrich Ebert Stiftung.

K týmto krokom patrí spustenie kategorizácie a katalogizácie neprioritných diagnóz, ktoré by tak zvýšili spoluúčasť pacientov a podnietili vznik individuálneho zdravotného poistenia. Reforma by mala zareagovať na postupné starnutie populácie a zaviesť osobné sporivé účty poistencov.

Podľa P. Pažitného je úspechom zavedenie poplatkov za služby spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, sprísnenie dohľadu nad poskytovateľmi a poisťovňami, ako aj zavedenie jasných pravidiel do hospodárenia v zdravotníctve. Vznikom spoločnosti Veriteľ, a.s. sa podarilo znížiť dlh v zdravotníctve. Za pozitívne zmeny označil P. Pažitný aj koncept záchrannej zdravotnej služby, ktorý zdvojnásobil počet záchranných bodov. Vplyvom nových zákonov podľa neho tiež klesli náklady na lieky. Peter Pažitný je spoluatorom reformy zdravotníctva.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia