Makro, júl 2006

štvrtok, 27. júl 2006, 15:00

Medziročná miera inflácie veľmi mierne poklesla

V júni dosiahla miera inflácie 4,6% (v máji ešte 4,8%). Priemerná hodnota za prvý polrok je 4,5%. Na podmienky slovenskej ekonomiky to nie je vysoká miera inflácie, ale v roku 2007 by bola už neakceptovateľná vzhľadom na konvergenčné kritériá pre prijatie eura.

Miera evidovanej nezamestnanosti dosiahla v júni 10,4 %

Je to o 0,7 percentuálneho bodu menej ako pred rokom. Je dosť ľahko predstaviteľné, že miera evidovanej nezamestnanosti na začiatku jesene (keď je v priebehu roka najnižšia) klesne na hranicu 10% alebo aj tesne pod ňu. Miera nezamestnanosti podľa výberového zisťovania pracovných síl však bude určite o č 4 až 5 percentuálnych bodov vyššia.

Dynamika indexov produkcie je stále značná

Májový medziročný rast v stavebníctve dosiahol až 19,4%, v priemysle 11,4% a v maloobchode 9,3%. Tieto čísla nepriamo napovedajú, že tempo rastu HDP v druhom štvrťroku má šancu byť opäť z radu mimoriadne priaznivých.

Klesajúca mzdová kvóta

Štatistický úrad SR zrejme značne zvýšil svoje úsilie v publikovaní detailných národných účtov: v súčasnosti môžeme hodnotiť väčšie agregáty za rok 2005 a detailné za rok 2004. Takto dobrá ponuka makroekonomických agregátov na Slovensku ešte nebola. Jedným z dôležitých zistení je, že klesá mzdová kvóta: neobvykle nízky podiel miezd na HDP (ktorý sme poznali doteraz na údajoch do roku 2002) ešte ďalej klesá. Kompenzácie zamestnancov, štandardne tvoriace cca. 50% HDP v krajinách EÚ, na Slovensku klesol na 37,4%. Skutočnosť, že kompenzácie zamestnancov nerastú tak rýchlo ako je dosiahnutý rast HDP, by mali byť signálom k opatrnosti pri projektovaní všetkých systémov odvodzovaných z príjmov fyzických osôb. Rozdeľovanie príjmov v spoločnosti sa evidentne naďalej odkláňa od miezd smerom k podnikateľským príjmom: ziskom či tzv. zmiešaným dôchodkom živnostníkov.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia