Macháček Tomáš

streda, 20. jún 2012, 10:24

MUDr. Tomáš Macháček (*19. mája 1961) je jedným zo zakladateľov združenia Reforma zdravotnictví – forum.cz a od 1.9. 2006 je predsedom jeho správnej rady. Pôsobil ako poradca ministra zdravotníctva 1996-1998 a 2006-2008. Jeho spoločnosť KlientPro je priekopníkom nástrojov riadenej starostlivosti v Českej republike. Je spoluautorom českej reformy zdravotníctva.

MUDr. Tomáš Macháček vyštudoval medicínu na Karlovej univerzite v Prahe a od roku 1992 vykonáva lekársku prax.

Tomáš Macháček bol zodpovedný za agendu štyroch Medzinárodných zdravotníckych summitov organizovaných prostredníctvom Health Reform.cz v rokoch 2004-2008. Tomáš Macháček je špecialistom v oblasti zdravotného poistenia a systémov financovania zdravotnej starostlivosti; týmto sféram sa venoval počas štúdia v Spojených Štátoch Amerických a v Južnej Afrike. Je priekopníkom nástrojov riadenej starostlivosti v Českej republike: vytvoril a implementoval prvé kapitačné zmluvy IPA (individual practice associations) a zdravotnou poisťovňou. Navyše bol hnacou silou prvých českých experimentov s plánmi integrovanej riadenej zdravotnej starostlivosti založených na kapitačných zmluvách.

Od svojho založenia v roku 2002 pôsobí jeho spoločnosť Klient PRO, s.r.o. ako tretia strana – správca projektov riadenej starostlivosti pre zdravotné poisťovne a systémy IPA. Systém MEDIPARTNER spravovaný spoločnosťou Klient PRO pre Hutnícku zamestnanecký pojišťovnu je prvým českým systémom integrujúcim verejné zdravotné poistenie, organizujúciu zdravotných služieb v sieti preferovaných poskytovateľov a motivačný systém pre klientov založený na princípoch zdravotnej starostlivosti založenej na bonusoch.

Tomáš Macháček je zakladateľom a od roku 2006 predsedom správnej rady občianskeho združenia Reforma zdravotnictví – forum.cz, expertnej skupiny zaoberajúcej sa prípravou technického návrhu reformy českého zdravotníctva. Ako hlavný autor návrhu reformy financovania zdravotníctva presadzoval individualizáciu časti verejných zdrojov prostredníctvom osobných zdravotných účtov.

Tomáš je spoluautorom návrhu českej reformy zdravotníctva. V rámci reformy navrhol a testoval model kombinácie zdravotného poistenia a zdravotného sporenia dotovaného podľa rizika z verejných zdrojov.  Je zástancom zavedenia systému nominálneho poistného do českej schémy verejného zdravotného poistenia. Ako člen reformného tímu ministra Tomáša Julínka vypracoval legislatívny rámec pre správu verejného zdravotného poistenia formou konkurujúcich si štandardizovaných produktov (zdravotných plánov), ponúkaných zdravotnými poisťovňami na regulovanom trhu. Súčasťou zámeru boli aj zdravotné plány so spoluúčasťou v kombinácii s osobnými zdravotnými účtami.

V období rokov 1996-1998 a 2006-2008 pôsobil ako poradca Ministra zdravotníctva.

Tomáš okrem iného prednáša na Health Management Academy a je členom Central & East European Health Policy Network (CEE HPN).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia