Čo ponúkame?

štvrtok, 01. január 2015, 17:01

Vzdelávanie HPI Academy je určené najmä pre ekonomických a zdravotníckych profesionálov v zdravotníctve. V referenciách nájdete zoznam našich klientov, ktorí využili služby HPI Academy.

Neváhajte nás kontaktovať (Mária Pourová, pourova@hpi.sk), radi vám osobne predstavíme našu ponuku vzdelávacích aktivít.

ÚVOD DO ZDRAVOTNÍCTVA

Máte v organizácii nových zamestnancov, ktorí sa potrebujú rýchlo, ale dôkladne oboznámiť s problematikou zdravotníctva? Zabezpečte pre nich vzdelávacie kurzy HPI Academy.Výber a rozsah prednášaných tém je predmetom dohody s klientom. HPI Academy má hotové moduly pre nasledujúce oblasti:
Zdravotná politika Ekonómia zdravotníctva
 • Ciele a nástroje zdravotnej politiky
 • Ekonómia zdravotníctva
 • Systém financovania zdravotníctva
 • Platobné mechanizmy
 • Regulácia zdravotníctva
 • Kompenzácia rizikovej štruktúry poistencov
 • Organizácia systému zdravotníctva
 • Etika v zdravotníctve
 • Definovanie základného balíka zdravotných služieb
 • Legislatíva, právny systém, zmluvy
 • Lieková politika
 • Štatistické metódy, EBM a HTA
 • Finančný manažment
 • Informačné systémy v zdravotníctve
 • Vodcovstvo a personálny manažment
 • Strategický manažment
 • Marketing a komunikácia v zdravotníctve
 • Riadená starostlivosť
 • Rizikové kontrakty
 • Prezentačné a vyjednávacie schopnosti
 • Operačný manažment
 • Projektový manažment
 • Efektívna komunikácia a asertivita
 • Biznis protokol a etika v praxi

 

VZDELÁVANIE V OBLASTI DRG

Hoci implementáciu tzv. platby za diagnózu (DRG) sprevádzajú mnohé ťažkosti, sme presvedčení, že DRG na Slovensku bude zavedené. DRG prináša veľkú výzvu pre nemocnice, pre poskytovateľov SVLZ ako aj pre zdravotné poisťovne. Čo všetko táto zmena obnáša? Ako sa na DRG pripraviť?Angelika Szalayová a Tomáš Szalay sú národnými expertmi DRG, držitelia certifikátov odborne spôsobilých osôb – sú preto ideálnymi lektormi pre toto vzdelávanie.

 

LEGISLATÍVNY SEMINÁR

Legislatívny seminár HPI je poldenný seminár, ktorý sa venuje legislatíve a aktuálnemu dianiu v slovenskom zdravotníctve. Koná sa 3x ročne v Bratislave s kapacitou 30 až 50 účastníkov, prípadne podľa požiadaviek klienta. Seminár vedú odborníci z oblasti zdravotnej politiky a zdravotníctva (pozvaní hostia, analytici HPI). Okrem aktuálnych informácií poskytuje Legislatívny seminár priestor pre diskusiu s odborníkmi zo slovenského zdravotníctva a bohatý zdravotnícky networking.

 

VZDELÁVANIE NA MIERU

Podľa individuálnych požiadaviek našich klientov pripravujeme semináre, školenia a prednášky na mieru s variabilitou tém, trvania a miesta konania. Klientom pomáhame vybrať vzdelávacie moduly tak, aby bolo vzdelávanie pre zamestnancov prínosné, praktické a efektívne.

 

ŠTÚDIUM MASTER OF SCIENCE (MSc.)

Prestížne manažérske vzdelávanie ukončené akademickým titulom Master of Science (in Health Service Management) uskutočňuje v spolupráci so Semmelweisovou univerzitou v Budapešti naša partnerská organizácia Health Management Academy. Od  roku 2010 absolvovali toto päťsemestrálne štúdium tri desiatky zdravotníckych manažérov. Ďalší ročník sa otvára na jeseň 2015, pre informácie neváhajte kontaktovať sekretariat@hma.sk.

 

Naši lektori

Lektori vzdelávania HPI Academy sú partneri a členovia HPI ako i hosťujúci lektori, odborníci pre vybrané oblasti a tematiky. Medzi prednášajúcich patria o.i.: Ing. Peter Pažitný, MSc., MUDr. Angelika Szalayová, MUDr. Tomáš Szalay, Ing. Karol Morvay, Mag. Mária Pourová, Ing. Ivan Mikloš, PhDr. Adela Makovinská, JUDr. MUDr. Peter Kováč, MUDr. Marek Potysz, MUDr. Rudolf Zajac, MUDr. Silvia Hnilicová, MUDr. Peter Križan, CSc, Mgr. Juraj Karpiš, MUDr. Ján Gajdoš, PhDr. Michal Vašečka, PhD. a ďalší.

 

Kontaktujte nás!

Neváhajte nás kontaktovať (Mária Pourová, pourova@hpi.sk), radi vám osobne predstavíme našu ponuku vzdelávacích aktivít.

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami – banner

rodinka.sk & HPI