Prihlás ma

Prosím, zadajte do nasledujúceho formuláru Vaše používateľské meno a heslo.


Vyhľadávanie podľa tagu

Nasledujúci zoznam obsahuje všetky články obsahujúce tag "regulácia".

Regulácia cien v zdravotníctve

Prinášame semestrálnu prácu Angeliky Szalayovej z predmetu Zdravotná politika na vzdelávacom programe Masters of Science in Health Services Management.

Odporúčacie lístky

Odporúčacie lístky (tiež výmenné lístky, angl. referrals) sú nástrojom regulácie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorou sa zabezpečuje gatekeeping ako úloha praktického všeobecného lekára. Zdravotná starostlivosť nad rámec starostlivosti poskytovanej gatekeeperom musí byť ním odporúčaná alebo schválená.

Na Slovensku boli odporúčacie lístky zrušené reformou zdravotníctva v roku 2004 a znovuzavedené z Ivanom Valentovičom od 1.1.2008. Od januára 2011 boli odporúčanie lístky opäť zrušené ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom. 

LSPP: zmena cenovej regulácie

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania návrh novely nariadenia vlády o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci (LSPP). Navrhuje doterajšiu reguláciu maximálnej výšky úhrady nahradiť stanovením minimálnej výšky úhrady v ambulanciách všeobecných lekárov. Najmä u detských lekárov dôjde k výraznému navýšeniu úhrad.

Výzvy pre zdravotníctvo – štát by mal riadiť, nie vlastniť (HN)

Krátky súhrn policy papera o výzvach a návrhoch riešení pre slovenské zdravotníctvo.

Za kľúčové považujeme zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva, zvyšovanie spokojnosti spotrebiteľov a finančnú ochranu pred katastrofickými nákladmi. Hlavným cieľom zdravotnej politiky je vytvoriť podmienky na fungovanie takého zdravotného systému, ktorý v dlhodobom horizonte zlepšuje zdravotný stav populácie. Je dôležité, aby sme si uvedomili, že samotná vláda nemá priame nástroje na to, aby ľuďom prinavracala zdravie. Má však nástroje na to, aby aktívne ovplyvňovala prostredie, správanie a konanie ľudí. 

HPI: Health Policy Paper

Cieľom tohto policy papera je predstaviť kľúčové výzvy a návrhy riešení pre slovenské zdravotníctvo. Na tento účel budeme používať konceptuálny rámec, ktorý sa na zdravotný systém pozerá z pohľadu cieľov a nástrojov. Za tri kľúčové ciele považujeme zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva, zvyšovanie spokojnosti spotrebiteľov a finančnú ochranu pred katastrofickými nákladmi.

Výskum porovnávania účinnosti v štyroch krajinách

Poskytnutie dôkazov pre zdravotnú politiku založenú na dôkazoch

Z anglického originálu „Providing evidence for Evidence-based Health Policies: Comparative Effectiveness Research in four Countries“ preložil Peter Pažitný. Originál článku vyšiel v CESifo Journal of Institutional Comparisons, Volume 7, No. 4, Winter 2009.

Degresívna obchodná prirážka

O degresívnej obchodnej prirážke (nepresne degresívna marža) hovoríme vtedy, ak podiel ceny obchodného výkonu distribučného a lekárenského reťazca ku koncovej cene lieku klesá so stúpajúcou koncovou cenou lieku. Podrobne sa problematike degresívnej obchodnej prirážky venuje článok Angeliky Szalayovej publikovaný v IntoBalance 11/2007.

Počet zdravotných sestier bude naďalej klesať (SME, 9.8.2009)

Úbytok zdravotných sestier, ktorých počet sa od roku 2000 do roku 2007 znížil asi o 6000, bude pokračovať. Zo škôl totiž vychádza málo absolventov a slovenské zdravotníctvo čaká pre nedostatok personálu kolaps, povedala prezidentka komory sestier Mária Lévyová.

Pharmaceutical Sector Inquiry, EC DG Competition Staff

Záverečná správa Európskej komisie o vyšetrovaní možného protisúťažného prostredia vo farmaceutickom sektore. V správe Komisie sú uvedené podrobné zistenia a návrhy možných riešení ako zlepšiť rýchly prístup pacientov k bezpečným, inovatívnym a cenovo dostupným liekom.

Európsky súdny dvor a vlastníctvo lekární

Európsky súdny dvor vydal 19. marca 2009 rozsudky v kauzách, týkajúcich sa vlastníctva lekární nefarmaceutami v Nemecku a v Taliansku. Tieto rozsudky boli v slovenských médiách nesprávne interpretované ako "zákaz vlastníctva lekární nefarmaceutami", ktorý má údajne viesť až ku zrušeniu tretiny lekární na Slovensku. V skutočnosti ESD konštatoval niečo iné.
TAG CLOUD
financovanie lieky monitoring nemocnice HPI VšZP WIKI odkazy MPK ministerstvo zdravotníctva zdravotné poistenie ÚDZS regulácia lekári v médiách Česko legislatíva zdravotné poisťovne tlačové správy makro Zdravotná politika
TIP: Tag Cloud obsahuje zoznam najpoužívanejších tagov, pričom veľkosť fontu je priamo úmerná počtu použití konkrétneho tagu.