Prihlás ma

Prosím, zadajte do nasledujúceho formuláru Vaše používateľské meno a heslo.


Vyhľadávanie podľa tagu

Nasledujúci zoznam obsahuje všetky články obsahujúce tag "zdravotné poistenie".

Odvodový bonus v kontexte reformy verejného zdravotného poistenia

Peter Pažitný napísal zdravotnícky pohľad na návrh odvodového bonusu od Richarda Sulíka.

Otázka nestojí, či dane alebo odvody

Richard Sulík uverejnil začiatkom júla dlhší článok, ktorým chcel prispieť do diskusie o zrušení zdravotných odvodov. Pri propagácii tohto článku vyzýval publikum na odborné pripomienky. Tu je pripomienka Health Policy Institute (HPI).

Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zdravotnom poistení

Podrobnosti o povinnostiach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v oblasti poskytovania a úhrady zdravotnej starostlivosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 883/2004, nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 988/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 987/2009 a v prípade cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Popis existujúcich systémov nominálneho poistného a návrh riešenia pre Českú republiku

Štúdia popisuje systém nominálneho poistného vo viacerých krajinách, obsahuje rôzne návrhy pre nastavenie konkurenčného prostredia pre zdravotné poisťovne ako aj rámcový návrh implementácie nominálneho poistného v Českej republike.

INEKO: Ako zlepšiť súťaž na trhu zdravotného poistenia?

Štúdia INEKO prináša inšpirácie podľa najlepších zahraničných skúseností s dôrazom na Holandsko a program Medicaid v USA.

Zmiešané pocity z navrhovaných zmien

Na stole je prvý povolebný návrh legislatívnych zmien v zdravotníctve. Prichádza s ním poslanec Richard Raši. Kým zmenu v prerozdelení hodnotíme pozitívne, podriadenie predsedu ÚDZS vláde a zmena výpočtu platobnej schopnosti poisťovní uškodí slovenskému zdravotníctvu.

Nominálne poistné

Príklady fungovania v Holandsku, Švajčiarsku a Nemecku. Cieľom tejto analýzy niektorých poistných systémov v Európe je rozprúdenie diskusie o smerovaní slovenského systému zdravotného poistenia.

Autori: M. Pourová, P. Pažitný

vydal Health Policy Institute, november 2011, 32 strán

 

MPK k indexu rizika nákladov na 2012

Nominálne poistné v Holandsku

Tento článok sumarizuje základné princípy zdravotného poistenia v Holandsku.

Odvodová neutralita

Tento komentár bol napísaný ešte v januári, ale nezmestil sa do rozsiahleho januárového čísla Zdravotnej politiky. Medzičasom sa začala verejná diskusia k jednej z nastolených otázok a jej tón potvrdzuje, že cesta k odvodovej neutralite bude náročná.
TAG CLOUD
v médiách Zdravotná politika ministerstvo zdravotníctva legislatíva zdravotné poistenie tlačové správy makro regulácia monitoring lieky financovanie HPI zdravotné poisťovne WIKI odkazy lekári Česko MPK VšZP nemocnice ÚDZS
TIP: Tag Cloud obsahuje zoznam najpoužívanejších tagov, pričom veľkosť fontu je priamo úmerná počtu použití konkrétneho tagu.