Prihlás ma

Prosím, zadajte do nasledujúceho formuláru Vaše používateľské meno a heslo.


Vyhľadávanie podľa tagu

Nasledujúci zoznam obsahuje všetky články obsahujúce tag "zdravotné poistenie".

Otázka nestojí, či dane alebo odvody

Richard Sulík uverejnil začiatkom júla dlhší článok, ktorým chcel prispieť do diskusie o zrušení zdravotných odvodov. Pri propagácii tohto článku vyzýval publikum na odborné pripomienky. Tu je pripomienka Health Policy Institute (HPI).

Vyhláška, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o zdravotnom poistení

Podrobnosti o povinnostiach poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, zdravotných poisťovní a Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou v oblasti poskytovania a úhrady zdravotnej starostlivosti podľa nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 883/2004, nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 988/2009 a nariadenia Európskeho parlamentu a rady (ES) č. 987/2009 a v prípade cezhraničnej zdravotnej starostlivosti.

Popis existujúcich systémov nominálneho poistného a návrh riešenia pre Českú republiku

Štúdia popisuje systém nominálneho poistného vo viacerých krajinách, obsahuje rôzne návrhy pre nastavenie konkurenčného prostredia pre zdravotné poisťovne ako aj rámcový návrh implementácie nominálneho poistného v Českej republike.

INEKO: Ako zlepšiť súťaž na trhu zdravotného poistenia?

Štúdia INEKO prináša inšpirácie podľa najlepších zahraničných skúseností s dôrazom na Holandsko a program Medicaid v USA.

Zmiešané pocity z navrhovaných zmien

Na stole je prvý povolebný návrh legislatívnych zmien v zdravotníctve. Prichádza s ním poslanec Richard Raši. Kým zmenu v prerozdelení hodnotíme pozitívne, podriadenie predsedu ÚDZS vláde a zmena výpočtu platobnej schopnosti poisťovní uškodí slovenskému zdravotníctvu.

Nominálne poistné

Príklady fungovania v Holandsku, Švajčiarsku a Nemecku. Cieľom tejto analýzy niektorých poistných systémov v Európe je rozprúdenie diskusie o smerovaní slovenského systému zdravotného poistenia.

Autori: M. Pourová, P. Pažitný

vydal Health Policy Institute, november 2011, 32 strán

 

MPK k indexu rizika nákladov na 2012

Nominálne poistné v Holandsku

Tento článok sumarizuje základné princípy zdravotného poistenia v Holandsku.

Odvodová neutralita

Tento komentár bol napísaný ešte v januári, ale nezmestil sa do rozsiahleho januárového čísla Zdravotnej politiky. Medzičasom sa začala verejná diskusia k jednej z nastolených otázok a jej tón potvrdzuje, že cesta k odvodovej neutralite bude náročná.

Parlament schválil novelu poistného zákona

Parlament schválil odvody z prenájmov a dividend a sadzbu poistného za poistencov štátu stanovil na 4,32 %. Podľa HPI je však odvodová neutralita deravá a viac než sadzba štátu je dôležitá efektivita použitia zdrojov v zdravotníctve.
TAG CLOUD
nemocnice regulácia legislatíva zdravotné poisťovne zdravotné poistenie Česko MPK v médiách tlačové správy ministerstvo zdravotníctva lekári HPI monitoring ÚDZS financovanie VšZP lieky Zdravotná politika WIKI odkazy makro
TIP: Tag Cloud obsahuje zoznam najpoužívanejších tagov, pričom veľkosť fontu je priamo úmerná počtu použití konkrétneho tagu.