Prihlás ma

Prosím, zadajte do nasledujúceho formuláru Vaše používateľské meno a heslo.


Pažitný Peter

Ing. Peter Pažitný, Msc. (*1976) je zakladajúcim partnerom a riaditeľom Health Policy Institute a Central & East European Health Policy Network. V rokoch 2002-2005 bol hlavným poradcom ministra zdravotníctva Rudolfa Zajaca. Zaoberá sa zdravotnou politikou a ekonómiou zdravotníctva.

Szalay Tomáš

MUDr. Tomáš Szalay (*1971) je zakladajúcim partnerom a senior analytikom Health Policy Institute. V rokoch 1996 až 2002 bol redaktorom a moderátorom TV Markíza a v období 2002 – 2004 bol členom reformného tímu Rudolfa Zajaca na ministerstve zdravotníctva. Zaoberá sa zdravotnou politikou, dostupnosťou zdravotnej starostlivosti a zdravotníckou legislatívou.

Szalayová Angelika

MUDr. Angelika Szalayová (*1974) je zakladajúca partnerka a hlavná analytička Health Policy Institute. Je bývalá členka reformného tímu Rudolfa Zajaca na ministerstve zdravotníctva, pôsobila v kategorizačných komisiách na Slovensku i v Českej republike. Zaoberá sa hlavne liekovou politikou, manažovanou starostlivosťou a politikou zdravotných poisťovní.

Pourová Mária

Mag. Mária Pourová (*1983) je senior analytičkou Health Policy Institute. Zaoberá sa distribúciou finančného bremena financovania zdravotníctva v populácii, organizáciou zdravotného systému a poistných systémov zdravotníctva, procesným manažmentom a manažovanou starostlivosťou. 

Morvay Karol

Ing. Karol Morvay, Ph. D. (*1973) je senior analytikom Health Policy Institute, odborným asistentom na Katedre hospodárskej politiky Ekonomickej univerzity v Bratislave a bývalým poradcom premiérky Ivety Radičovej. Venuje sa makroekonomickej analýze, hospodárskej politike a ekonomickej teórii.

Kandilaki Daniela

Ing. Daniela Kandilaki (*1985) je senior analytičkou Health Policy Institute pre český trh.  Zaoberá sa kvalitou zdravotnej starostlivosti a ekonomickými analýzami.

Mužik Roman

Mgr. Roman Mužik (*1986) je senior analytikom Health Policy Institute, zástupcom šéfredaktora Zdravotnej politiky a interným doktorantom na Fakulte sociálnych a ekonomických vied. Zaoberá sa problematikou dostupnosti, korupcie a transparentnosti v zdravotníctve.

Urbanová Natália

Ing. Natália Urbanová (*1985) je koordinátorom projektu Central & East Health Policy Network. Je zodpovedná za zabezpečovanie aktívnej komunikácie medzi členmi, organizáciu a koordináciu stretnutí. Zároveň pôsobí ako asistent poslanca Národnej rady Slovenskej republiky.

Skybová Katarína

Mgr. Katarína Skybová (*1982) je projektovým manažérom viacerých projektov Health Policy Institute. V HPI sa venuje marketingu, PR a projektovému manažmentu.

Andelová Jana

Mgr. Jana Andelová (*1987) je junior analytičkou Health Policy Institute a analytičkou Klient PRO SK, s.r.o. Zaoberá sa analýzami poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a analýzami procesov v zdravotných poisťovniach najmä v činnostiach týkajúcich sa nákupu zdravotnej starostlivosti a revíznych činností.