streda, 13. máj 2009, 3:36

Zdravotné poisťovne v Slovenskej republike sú podnikateľmi a zdravotné poistenie vykonávajú ako podnikateľskú činnosť. Autor svoju argumentáciu opiera o výklad jednotlivých noriem Ústavy SR, slovenských zákonov, smerníc Európskeho spoločenstva a rozhodnutí Európskeho súdneho dvora.

Jedna z najlepšie hodnotených záverečných prác programu Manažér na Health Management Academy v akademickom roku 2007/2008.

štvrtok, 19. marec 2009, 23:00

Svetová hospodárska kríza môže pripraviť slovenské zdravotníctvo až o vyše 10 miliárd korún (345 mil. euro). Analytici HPI na to upozorňujú v publikácii Slovenské zdravotníctvo 2009: Dopady krízy. Navrhujú konkrétne opatrenia, aby minimalizovali negatívne dôsledky krízy na fungovanie sektora.

streda, 18. marec 2009, 12:00

Autori publikácie upozorňujú na dopady, ktoré bude mať svetová hospodárska kríza na slovenské zdravotníctvo. Navrhujú konkrétne opatrenia, ktoré umožnia minimalizovať negatívne dôsledky krízy na fungovanie sektora. (zhrnutie)

Autori: T. Szalay, K. Morvay, P. Pažitný, A. Szalayová, I. Morvayová

vydal Health Policy Institute, marec 2009, 94 strán

nedeľa, 01. marec 2009, 17:43

Štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa nesúhlasí so zmenami vo fungovaní degresívnej marže v nemocniciach. Tie pritom presadzuje jej 100-percentný akcionár Ministerstvo zdravotníctva SR. Rezort navrhuje, aby zdravotnícke zariadenia kupovali od apríla tohto roka lieky za maximálne 9-percentnú prirážku z maximálnej ceny.

nedeľa, 09. november 2008, 12:00

Ako regulovať ceny liekov – Prečo na Slovensku platíme veľa za lieky – Konečne cenová regulácia – Databáza cien liekov v EÚ – Cenová regulácia a kategorizácia liekov – Vhodný čas na výmenu?

streda, 01. október 2008, 17:52

Vláda dnes schválila návrh novely zákona o zdravotných poisťovniach a o zdravotnom poistení. Ak zmeny potvrdí parlament, získa vláda kompetenciu schvaľovať rozpočty zdravotných poisťovní. Novela upravuje spôsob prerozdelenia: k parametrom veku a pohlaviu pridáva parameter ekonomickej aktivity a zvyšuje podiel prerozdelenia na 95 %. Platba za poistencov štátu by mala byť v budúcom roku vo výške 4,75 % priemernej mzdy.

nedeľa, 03. august 2008, 17:00 a

Podania na Ústavný súd boli popri odvolávaní ministrov Ficovým hlavným koníčkom ešte ako opozičného politika. V marketingovom ošiali stačilo už len národ presvedčiť, že samotné podanie automaticky definuje protiústavnosť a volebné preferencie Fica ako politika rástli raketovým tempom. Nerastie však reputácia Fica ako právnika. Od Zajaca dostáva na Ústavnom súde jeden debakel za druhým. Stačilo si niekoľko rokov počkať na výroky senátu.

Článok bol publikovaný v Hospodárskych novinách 1. 8. 2008.

pondelok, 07. júl 2008, 13:00

Zmyslom regulačného nástroja zvaného minimálna sieť je zabezpečiť fyzickú dostupnosť zdravotných služieb. Dostupnosť je jedným z čiastkových cieľov zdravotnej politiky (Hsiao, 2004), ktorým prispieva k rovnosti zdravotného systému. Ak je regulácia zvolená nesprávne, jej výsledkom môže byť i pravý opak zamýšľaného cieľa. Hoci s pôvodne dobrým úmyslom môže takýto zásah poškodiť práve tých, ktorých má ochraňovať.

pondelok, 07. júl 2008, 12:00

Autor prináša analýzu regulácie fyzickej dostupnosti v Slovenskej republike a mapuje nástroje na reguláciu dostupnosti v prípade jednotlivých foriem poskytovania zdravotnej starostlivosti. Pri každej forme poskytovania zdravotnej starostlivosti práca poukazuje na základné nedostatky a problémy, ktoré robia reguláciu dostupnosti nejasnou, nepresnou, komplikovaniu, duplicitnou alebo zbytočnou.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia