pondelok, 05. máj 2008, 12:10

Ministerstvo zdravotníctva pripravilo s účinnosťou od 1. 7. 2008 návrh cenového opatrenia, na základe ktorého budú plošne znížené ceny regulovaných liekov. Cieľom zníženia maximálnej ceny o 7,4 % je zníženie nárastu nákladov na lieky v druhom polroku 2008. Podľa výpočtov ministerstva by mohol objem ušetrených finančných prostriedkov predstavovať 900 miliónov slovenských korún.

štvrtok, 20. marec 2008, 11:34

Ministerstvo zdravotníctva predložilo na pripomienkové konanie návrh koncepcie tvorby katalógu/zoznamu zdravotných výkonov. Dnes používaný katalóg označuje za neúplný, zastaralý a zle štrukturovaný. Napriek tomu sa podľa koncepcie má vylepšovať a doplňovať jestvujúci katalóg namiesto nového prístupu.

streda, 12. marec 2008, 1:43

Sekcia ambulantných psychiatrov Slovenskej lekárskej únie špecialistov (SLÚŠ) odmieta odborné usmernenie ministerstva zdravotníctva ohľadne výmenných lístkov. "Odborné usmernenie je iba kus papiera, ktorý nemá žiadnu právnu validitu. Jednoduchšie by bolo výmenné lístky zrušiť," skonštatovala hlavná koordinátorka pre psychiatriu v SLÚŠ Kornélia Fabišíková. O problematickej právnej váhe ministerského výkladu zákona písal Health Policy Institute v januárovom vydaní mesačníka Into Balance.

štvrtok, 28. február 2008, 17:49

Sedem vecných zámerov reformných zákonov z dielne českého ministra zdravotníctva Tomáša Julínka prešlo Legislatívnou radou vlády Českej republiky. Rada posudzovala vecné zámery z právneho hľadiska (súlad s českým a európskym právom). Pre schválenie reformy však bude potrebná najmä politická podpora.

nedeľa, 03. február 2008, 11:00

Na Nový rok nadobudla účinnosť novela zákona o zdravotnej starostlivosti, ktorá zavádza povinnosť odporúčania od všeobecného lekára na vyšetrenie u špecialistu. Kontroverzne prijímané ustanovenie je naformulované nedôsledne, takže už 10. januára 2008 uverejnilo ministerstvo zdravotníctva svoje vysvetlenie toho, čo si dalo v decembri parlamentom schváliť. Ministerský výklad však ide nad rámec textu, uvedeného v zákone.

pondelok, 10. december 2007, 11:00

Ak sa normy v zdravotníctve prijímajú nezodpovedne, bez analýzy možných dôsledkov a bez pochopenia širších súvislostí, stúpa neistota sektora a sťažuje sa plánovanie investícií. Príbeh nariadenia vlády o minimálnej sieti istotu sektora nezvýšil, práve naopak. Za jediný rok vývoja sa zmenil názor ministerstva na túto normu najmenej päť ráz, vždy zásadne. Nakoniec vláda schválila dokument, ktorý nie je možné dodržať.

pondelok, 10. december 2007, 9:00

Zavedenie degresívnej obchodnej prirážky na lieky sa plánovalo na Slovensku už viacero rokov, ale doteraz sa tento krok nevykonal. Degresívna obchodná prirážka zavádza spravodlivejšie ohodnotenie výkonov distribútorov a lekární a mení motivácie pre preferenciu drahých liekov.

streda, 05. december 2007, 18:26

Zavedenie degresívnej obchodnej prirážky v liekovej politike prinesie podľa ministerstva zdravotníctva v prvom roku úsporu 300 až 400 mil. Sk. Ako uviedla hovorkyňa MZ Silvia Balázsiková v ďalšom roku by mala úspora vzrásť na 700 až 800 mil. Sk. Slovenská lekárnická komora s návrhom nesúhlasí. Podľa člena jej prezídia Tomislava Juríka "by sa ministerstvo zdravotníctva malo pozrieť na iné oblasti, v ktorých sa zo systému vytrácajú celé miliardy korún."

štvrtok, 25. október 2007, 15:00

Kritérium minimálnej miery platobnej schopnosti plnilo v prvom polroku 2007 všetkých šesť zdravotných poisťovní. Miera platobnej schopnosti sa však nevyvíjala u všetkých zdravotných poisťovní rovnako.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia