utorok, 18. september 2007, 15:00

Na stretnutí ministra zdravotníctva so zástupcami farmaceutického priemyslu, distribútorov a lekární 6. septembra 2007 organizovaným Asociáciou distribútorov liekov prezentovalo ministerstvo niekoľko návrhov na zmeny v procese kategorizácie liekov.

utorok, 31. júl 2007, 15:00

V minulom čísle newslettera (IntoBalance 06/2007) sme v úvodníku predstavili názor na potrebu zmeny nepoctivej a zavádzajúcej formulácie článku 40 Ústavy Slovenskej republiky a priniesli sme i návrhy takejto zmeny znenia. Do diskusie sa nám mailom prihlásil MUDr. Ladislav PETRIČKO, bývalý prezident Slovenskej lekárskej komory (1996 - 2000).

streda, 27. jún 2007, 8:00

Prostriedky verejného zdravotného poistenia nie sú využívané dostatočne efektívne. Časť poskytovanej zdravotnej starostlivosti je s požehnaním regulátora predražená a zdravotné poisťovne sú povinné ju za túto cenu uhradiť. Takto minuté zdroje nemôžu byť potom použité v prospech poistencov či na zlepšenie finančného ocenenia ostatných poskytovateľov. V dôslednej regulácii cien liekov je priestor na úsporu stoviek miliónov korún.

piatok, 01. jún 2007, 4:00

V aprílovom vydaní newslettera sme upozornili na viacnásobné porušenie zákona zo strany ministerstva zdravotníctva pri kategorizácii liečiv (článok Aprílová kategorizácia v rozpore so zákonom). Okrem nerešpektovania referenčného systému neboli v Zozname liekov uvedené lieky bez doplatkov v tých skupinách liečiv, v ktorých to zákon výslovne predpokladá. Problémy s aprílovou kategorizáciou pokračujú.

štvrtok, 31. máj 2007, 17:33

Zástupcovia profesijných a stavovských organizácií v zdravotníctve sa na utorňajšom stretnutí dohodli na širokom konsenze, ako by mali vyzerať priority riešenia problémov v zdravotníctve. Odborná verejnosť sa tak po niekoľkých rokoch zhodla na niektorých zásadných postojoch. Rektor Slovenskej zdravotníckej univerzity Ján Štencl to označil za historický deň.

utorok, 29. máj 2007, 23:59

29. mája 2007 schválili členovia autorských tímov troch relevantných odborných publikácií a predstavitelia 24 odborných, profesijných a stavovských organizácií pôsobiacich v zdravotníctve 48 aktuálnych priorít slovenského zdravotníctva.

utorok, 15. máj 2007, 17:41

Ministerstvo zdravotníctva predkladá 16. mája 2007 na rokovanie vlády Správu o programe racionalizácie v systéme zdravotníctva SR. Podľa Health Policy Institute dokument obsahuje štandardné nástroje zdravotnej politiky, ktoré sú zbytočne devalvované politickým zadaním riešenia situácie v zdravotníctve.

pondelok, 30. apríl 2007, 16:00
Hoci slovenské zdravotníctvo potrebuje zásadnú redukciu svojich lôžkových kapacít, a priori nie každá redukcia je užitočná. Nesprávne naplánovaná a zle pripravená redukcia môže efektivitu systému ešte zhoršiť a prehĺbiť tak súčasné problémy, ktoré správa inak dobre popisuje. Návrh optimalizácie, ktorý vypracovalo ministerstvo zdravotníctva vykazuje také zásadné metodické chyby, ktoré znemožňuje jeho ďalšie použitie. Je potrebné zásadne prepracovať metodiku optimalizácie a zohľadniť v nej reálne proxy pre zdravotné potreby obyvateľstva.
pondelok, 30. apríl 2007, 16:00

V novej kategorizácii sú s rôznou úhradou zaradené aj lieky s totožnou účinnou látkou, cestou podania, liekovou formou, dávkovaním, obsahom účinnej látky a dokonca aj počtom dávok v jednom balení, a to na základe neznámych kritérií. Rozhodnutiam kategorizačnej komisie tak chýbajú transparentné a všetkým vopred známe pravidlá.

piatok, 13. apríl 2007, 12:02

Združenie zdravotných poisťovní SR vyzvalo ministerstvo zdravotníctva na doplnenie legislatívnych noriem, ktoré doteraz nepripravilo. "Ministerstvo napríklad doteraz neaktualizovalo staré nevyhovujúce indikátory kvality a neopravilo ani nevykonateľný predpis o minimálnej sieti zdravotníckych zariadení. Bez toho nemožno fundovane rozhodnúť o racionalizácii nemocníc v prospech pacientov," uviedol výkonný riaditeľ združenia Eduard Kováč. Ministerstvo tak podľa neho znemožňuje zdravotným poisťovniam aj poskytovateľom zdravotnej starostlivosti skvalitňovať starostlivosť a služby pre občanov.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia