streda, 09. máj 2012, 18:58

Pojem taxa laborum označuje odborné lekárnické výkony pri individuálnej príprave liekov vo verejných lekárňach. Ide napríklad o: zmiešanie dvoch alebo viac tekutých liečivých látok, príprava očných kvapiek alebo očných vôd vrátane sterilizácie, príprava emulzií, suspenzií alebo gélov a podobne.

pondelok, 07. máj 2012, 22:06

MUDr. Ivan Valentovič (* 15. apríla 1954,Trnava) je bývalý minister zdravotníctva SR (jún 2006 – jún 2008). 

utorok, 24. apríl 2012, 16:21

Ing. Richard Sulík (*12. januára 1968, Bratislava) je ekonóm, podnikateľ, politik, bývalý predseda parlamentu (júl 2010 – október 2011), predseda liberálnej strany Sloboda a Solidarita a člen Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Je autorom daňovej reformy z roku 2003 (rovná daň) a konceptu paradgimatickej reformy daňového a odvodového systému (odvodový bonus).

pondelok, 23. apríl 2012, 20:59

Medicína založená na dôkazoch (angl. evidence-based medicine, EBM) je založená na používaní vedecky overených metód pri liečbe pacientov. Je to proces systematického bádania, hodnotenia a využívania zistení z klinických výskumov na podporu poskytovania optimálnej klinickej starostlivosti o pacientov. Lekári by mali starostlivo a rozvážne využívať najaktuálnejšie vedecké dôkazy a svedectvá vo svojej dennodennej praxi a to pri zvážení ďalších faktorov ako sú kvalita alebo hodnota života.

pondelok, 23. apríl 2012, 10:13

Účinná látka (angl. active substance) je základná liečivá látka lieku, ktorá je nositeľkou jeho liečebných účinkov. Je to ekvivalent pojmu liečivo, liečivá látka.

piatok, 20. apríl 2012, 14:31

Finančne náročná liečba označuje zdravotnú starostlivosť, ktorej náklady presahujú určitú stanovenú hranicu. Úhrada finančne náročnej liečby býva kompenzovaná medzi zdravotnými poisťovňami v rámci kompenzácie rizikovej štruktúry poistencov ex post. Vnímanie finančne náročnej liečby je medzi poisťovňami odlišné, no vo všeobecnosti za finančne náročnú liečbu považujú liečbu, ktorá svojou cenou prevyšuje cenu ukončenej hospitalizácie.

štvrtok, 19. apríl 2012, 12:47

Odporúčacie lístky (tiež výmenné lístky, angl. referrals) sú nástrojom regulácie dostupnosti zdravotnej starostlivosti, ktorou sa zabezpečuje gatekeeping ako úloha praktického všeobecného lekára. Zdravotná starostlivosť nad rámec starostlivosti poskytovanej gatekeeperom musí byť ním odporúčaná alebo schválená.

Na Slovensku boli odporúčacie lístky zrušené reformou zdravotníctva v roku 2004 a znovuzavedené z Ivanom Valentovičom od 1.1.2008. Od januára 2011 boli odporúčanie lístky opäť zrušené ministrom zdravotníctva Ivanom Uhliarikom. 

štvrtok, 19. apríl 2012, 12:16

Diagnostic Related Group (DRG) je platobný mechanizmus na financovanie nemocničných výkonov, ktorý zaraďuje diagnózy nemocničných pacientov do skupín. Skupinu tvoria diagnózy, ktoré približne rovnako intenzívne čerpajú nemocničné zdroje.

štvrtok, 19. apríl 2012, 11:52

Determinanty zdravia sú faktory pôsobiace na zdravie človeka, a to buď pozitívne alebo negatívne. Základné 4 skupiny tvoria:

  • genetické a konštitučné faktory, vek (10-15%)

  • socioekonomické prostredie (20-25%)

  • životný štýl a osobné správanie (50-60%)

  • zdravotná starostlivosť (10-15%)

štvrtok, 19. apríl 2012, 11:31

Compliance (z angl. poddajnosť, súhlas) je ochota pacienta spolupracovať s lekárom na liečbe; dodržiavanie lekárom predpísanej liečby (napr. užívanie liekov).Compliance sa často zamieňa za concordance.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia