Nezaradené

piatok, 02. január 2015, 2:14
korešpondenčná adresa: HPI Consulting, s.r.o. Prokopova 15 851 01 Bratislava kancelária: HPI Consulting, s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava   tel: (+421) 0911 596 555 – Michaela Stašiniaková (Pon. – Pia. od 7.30 do 15.30) e-mail: michaela.stasiniakova@hpi.sk

Štvrťročník o liekovej politike

Štvrťročník o liekovej politike