nedeľa, 14. december 2014, 21:40
Poskytujeme konzultačné služby v oblasti zdravotníctva, zdravotnej politiky a ekonómie zdravotníctva.
nedeľa, 14. december 2014, 21:44
Referencie na naše konzultačné služby môžete získať u našich klientov.
nedeľa, 14. december 2014, 21:16
HPI Consulting sa špecializuje na analýzy a poradenstvo v zdravotníctve. Spoločnosť bola založená partnermi HPI v roku 2005.  

Štvrťročník o liekovej politike

pharma outlook