O nás

nedeľa, 14. december 2014, 21:16

Spoločnosť HPI Consulting, s.r.o. bola založená partnermi HPI v roku 2005.

HPI Consulting sa špecializuje na analýzy a poradenstvo v zdravotníctve.

Svoje služby poskytuje najmä

  • poskytovateľom zdravotných služieb,
  • zdravotným poisťovniam,
  • farmaceutickým spoločnostiam,
  • výrobcom a distribútorom zdravotníckych pomôcok,
  • nadnárodným a slovenským investorom v oblasti zdravotníctva,
  • poradenským firmám,

ako aj ďalším záujemcom.

Štvrťročník o liekovej politike

Štvrťročník o liekovej politike