HPI

nedeľa, 14. december 2014, 21:40
Poskytujeme konzultačné služby v oblasti zdravotníctva, zdravotnej politiky a ekonómie zdravotníctva.
piatok, 02. január 2015, 2:14
korešpondenčná adresa: HPI Consulting, s.r.o. Prokopova 15 851 01 Bratislava kancelária: HPI Consulting, s.r.o. Šafárikovo nám. 4 811 02 Bratislava   tel: (+421) 0911 596 555 – Michaela Stašiniaková (Pon. – Pia. od 7.30 do 15.30) e-mail: michaela.stasiniakova@hpi.sk
nedeľa, 14. december 2014, 21:44
Referencie na naše konzultačné služby môžete získať u našich klientov.
nedeľa, 14. december 2014, 21:16
HPI Consulting sa špecializuje na analýzy a poradenstvo v zdravotníctve. Spoločnosť bola založená partnermi HPI v roku 2005.  

Štvrťročník o liekovej politike

Štvrťročník o liekovej politike