Kontakt

piatok, 02. január 2015, 2:14

korešpondenčná adresa:

HPI Consulting, s.r.o.
Prokopova 15
851 01 Bratislava

kancelária:

HPI Consulting, s.r.o.
Šafárikovo nám. 4
811 02 Bratislava

 

tel: (+421) 0911 596 555 – Michaela Stašiniaková (Pon. – Pia. od 7.30 do 15.30)

e-mail: michaela.stasiniakova@hpi.sk

Štvrťročník o liekovej politike

Štvrťročník o liekovej politike