Karajičić Slavica

Sunday, 02. February 2014, 16:41

Profesia

Politológ, analytik

Dosiahnuté vzdelanie

Fakulta politických vied v Belehrade, Katedra politológie (2006 )
Fakulta politických vied v Belehrade, Katedra verejnej správy – Master of Science ( 2009 )
Európsky magisterský program v udržateľnosti regionálnych zdravotníckych systémov – Program Erasmus Mundus: Spoločný študijný program – Vilnius University (Litva) , Deusto University (Španielsko), Corvinus University (Maďarsko), Univerzita vo Verone (Taliansko) – Master of Science ( 2013 )

Súčasné pozície a vlastnícke vzťahy

Výskumník v Health Policy Institute, Bratislava, Slovensko, od 2013
 

Dôležité pracovné pozície

Stážistka v Health Policy Institute, Bratislava, Slovensko, 2013 – 2014
Stážista v poradenskej spoločnosti EUK Consulting, Brusel, 2011
Stážista v Európskom parlamente, kancelária europoslanca Eduarda Kukana,Brusel, 2011
Analytik v poradenskej spoločnosti CEMI, Budapešť, 2009 – 2011
Politický radca na Stálej misii Českej republiky pri OSN počas českého Predsedníctva v Rade Európskej Únie, New York, 2009
Stážista na Delegácii Európskej komisie pri Organizácii spojených národov (OSN), New York, 2008

Stážistka na Central European University – Centrum pre etiku a právo v biomedicíne (CELAB ), Budapešť, Maďarsko, ( 2012 )
Výkonný člen tímu pre implementáciu systému riadenia kvality ISO 9001:2008, certifikácia DAS ( 2010 )
Prax v súkromnom lôžkovom zariadení, Belehrad, Srbsko, (2008 – 2011)
Víťaz ” 1000 mladých lídrov Srbska “, Srbsku (2007)
Stážistka v Národnom zhromaždení Srbskej republiky, Ministerstvo zahraničných vecí, Belehrad, Srbsko, (2006)
Prax v poradenskej a marketingov agentúre “chytrých riešení”, (2005 – 2007)


Kontakt: karajicic@hpi.sk

Články a mediálne výstupy: ►►