Humanitný čin roka – 8. ročník

piatok, 22. apríl 2005, 20:45

zájomná zdravotná poisťovňa Dôvera vyhlásila 8. ročník iniciatívy Humanitný čin roka 2004 – Dôvera životu. Iniciatíva je orientovaná najmä na poukázanie humanity ako súčasti každodenného života – teda nielen jednorázový počin v krízovej situácii.

Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera chce organizáciou tejto iniciatívy priniesť do médií a ich prostredníctvom na verejnosť tému ľudskosti a povzbudiť všetkých tých, ktorí konajú dobro.

Humanitný čin roka 2004 – Dôvera životu vyvrcholí v júni tohto roka. Šancu vybrať svojho nominanta budú mať pritom všetci občania SR. Každý, kto pozná osobu hodnú ocenenia, ju môže nominovať do jednej z daných kategórií, pričom návrhy treba posielať na adresu Vzájomnej zdravotnej poisťovne Dôvera. Uzávierka návrhov je 18. mája 2005.

Nominácie budú rozdelené do týchto kategórií:

  1. záchrana života a poskytnutie prvej pomoci,
  2. darcovstvo orgánov vhodných na transplantáciu, darcovstvo krvi, kostnej drene,
  3. významný medicínsky prínos,
  4. iné humánne aktivity s významným spoločenským dosahom,
  5. cena novinárov,

Návrhy na ocenených, doručené do VZP Dôvera bude posudzovať odborná komisia, v ktorej budú zastúpené významné osobnosti z oblasti medicíny, ale aj iných sfér spoločenského a verejného života. Komisia vyberie v každej kategórii jedného oceneného. Vybrané návrhy budú dôkladne verifikované, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu ocenenia.

Podujatie Humanitný čin roka 2004 – Dôvera životu sa od svojho zrodu stretáva s mimoriadnym záujmom verejnosti. Svedčí o tom množstvo listov od občanov (nielen od poistencov VZPD), organizácií, zdravotníckych zariadení, opisujúcich udalosti plné ľudskosti, osobného hrdinstva a občianskej cti. Od roku 1997 bolo zozbieraných viac ako štyritisíc návrhov na ocenenie, v ktorých sa premietajú nevšedné príbehy mužov i žien, ľudí mladších, starších, ba dokonca ešte detí. Na podanie pomocnej ruky druhému teda neexistujú obmedzenia v podobe povolania, pohlavia či veku. Slovenská verejnosť i v dnešnej uponáhľanej dobe nie je ľahostajná a vie oceniť odvahu, duchaprítomnosť, alebo hoci aj obyčajnú snahu pomôcť inému človeku v núdzi.

Súčasťou ocenení je Cena novinárov, ktorú určujú zástupcovia médií. Tak tomu bude i pri tohtoročnom 8. ročníku iniciatívy.

Adresa pre zasielanie nominácií na Humanitný čin roka – Dôvera životu 2004:

Vzájomná zdravotná poisťovňa Dôvera
Čulenova 5
P. O. Box 230
810 00 Bratislava

Na obálku uveďte „Návrh ocenenia“

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia