Relativní mzdy v sektoru zdravotnictví

pondelok, 08. december 2014, 17:00 a

Relativní mzdy v sektoru zdravotnictví ve vztahu ke mzdám v České republice a vliv kampaně „Děkujeme, odcházíme“ na mzdy ve zdravotnictví

Relativní mzda má z hlediska poměru mzdy lékaře a mzdy v hospodářství ČR od roku 2011 klesající tendenci a z hlediska poměru mzdy ve zdravotnictví a mzdy v hospodářství ČR pak zůstává na přibližně stejné úrovni (Graf 1). Relativní mzda poklesla, jelikož v roce 2013 došlo jak k poklesu průměrné mzdy v odvětví zdravotnictví, tak i k poklesu průměrné mzdy lékařů a naopak došlo v roce 2013 ke zvýšení mzdy v hospodářství ČR.

 

Graf 1: Poměr průměrné měsíční mzdy ve zdravotnictví a mzdy lékařů k průměrné měsíční mzdě v hospodářství ČR

Graf 1: Poměr průměrné měsíční mzdy ve zdravotnictví a mzdy lékařů k průměrné měsíční mzdě v hospodářství ČR

Zdroj: vlastní výpočty dle údajů ÚZISu ČR

 

Výsledky poměření průměrné mzdy lékaře k průměrné mzdě vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v hospodářství ČR a ke mzdám v odvětví zdravotnictví zachycuje Graf 2. Zde je patrné, že relativní mzdová hladina lékařů oproti mzdové hladině vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v hospodářství ČR se zvyšuje od roku 2010, i když v roce 2013 mírně poklesla. V roce 2010 průměrná mzda lékaře přesahovala o 7 % průměrnou mzdu vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců, v roce 2011 a 2012 dokonce o 2 %, ale v roce 2013 poklesla o 3 %, tedy na 26 %. Při porovnání mezd lékařů a průměrných mezd v odvětví zdravotnictví lze konstatovat vývoj ve prospěch lékařů. Mzdy lékařů jsou dlouhodobě dvojnásobné oproti průměrné mzdě v odvětví zdravotnictví. V roce 2003 a v roce 2011 byla mzda lékaře cca 2,3-násobkem mzdy v odvětví zdravotnictví.

 

Graf 2: Poměr průměrné mzdy lékařů k průměrné mzdě vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v hospodářství ČR a ke mzdám v odvětví zdravotnictví

Graf 2: Poměr průměrné mzdy lékařů k průměrné mzdě vysokoškolsky vzdělaných zaměstnanců v hospodářství ČR a ke mzdám v odvětví zdravotnictví

Zdroj: vlastní výpočty dle údajů ÚZISu ČR a dle ČSÚ ČR

 

Ovlivnila výši mezd ve zdravotnictví kampaň „Děkujeme, odcházíme“?

„Děkujeme, odcházíme“ byla akce některých českých nemocničních lékařů, s cílem zlepšit jejich pracovní podmínky, zejména platové ohodnocení a povinné další vzdělávání. Hlavním organizátorem byl Lékařský odborový klub, který se v reakci na nespokojenost lékařů rozhodl, že v březnu 2010 zorganizuje masovou informační kampaň s cílem motivovat všechny nemocniční lékaře k podání výpovědi k 31. 12. 2010, jestliže nebudou vyslyšeny jejich požadavky. Lékařský odborový klub shrnul své požadavky do 13 důvodů k exodu:

 1. české zdravotnictví je dlouhodobě podfinancované;
 2. nízká platba státu za státního pojištěnce;
 3. velké rezervy ve vnitřním chodu zdravotnictví;
 4. podivné hospodaření v nemocnicích – předražené zakázky;
 5. nízké platy lékařů;
 6. zcela destruovaný systém vzdělávání;
 7. odchody lékařů do ciziny kvůli lepším pracovním podmínkám;
 8. nedodržování zákoníku práce;
 9. evropská směrnice o přesčasové práci;
 10. zhoršování péče o pacienty;
 11. nesplněné sliby politiků;
 12. politické strany vedou o zdravotnictví ideologickou válku;
 13. zdravotnictví je resortem, kde se vystřídalo nejvíce ministrů zdravotnictví, koncepcí a rozdílných pohledů.

Na základě výše vyjmenovaných bodů konkretizujících nevyhovující situaci českého zdravotnictví dle Lékařského odborového klubu se chystalo k 1. 3. 2011 opustit nemocnice 3 837 lékařů. Nakonec ale lékaři podepsali s Ministerstvem zdravotnictví Memorandum o úpravě poměrů ve zdravotnictví. Zmíněná úprava se mimo jiné promítla do zvýšení platového ocenění lékařů a zubních lékařů působících v zařízení ústavní zdravotní péče formou posílení nejvýznamnější složky platu uvedené kategorie zaměstnanců – platového tarifu tímto způsobem: byly zavedeny samostatné stupnice platových tarifů platných pro lékaře a zubní lékaře s tím, že proti současné stupnici se zvýší platové tarify lineárně ve všech stupních od 5 000 Kč do 8 000 Kč. Dále bylo výhledově stanoveno, že v roce 2012 poroste plat všem zdravotnickým pracovníkům a od roku 2013 průměrný plat lékaře dosáhne 1,5- až trojnásobku průměrné mzdy ve státě.

Po akci „Děkujeme, odcházíme“ se situace lékařů zlepšila a celkově se dá říci, že platy ve zdravotnictví vzrostly. Lékaři, kteří nemají tarify dané vládou, brali v roce 2012 v průměru 55 957 Kč měsíčně (v období kampaně tj. v roce 2010 brali 49 223 Kč měsíčně) a průměrná měsíční mzda v ČR v roce 2012 činila 25 112 Kč, příjmy lékařů se tak v roce 2012 blížily jejímu 2,5-násobku. V roce 2013 ale poprvé v historii Česka klesly platy lékařů i zdravotních sester, jak vyplývá z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky. Lékaři tedy opět požadují, aby jejich platy nabraly opačný směr, a požadují navýšení o 5 %. [1][1] Memorandum. [online]. [cit. 2014-10-13]. Dostupné z: http://www.dekujeme-odchazime.cz/memorandum

Platy lékařů se blíží dvojnásobku průměrné mzdy. [online]. [cit. 2014-10-13]. Dostupné z: http://www.denik.cz/z_domova/lekari-ve-statnich-nemocnicich-meli-loni-v-prumeru-57-687-korun-20120814.html

ASOCIACE PUBLIC RELATIONS AGENTUR. Kampaň Děkujeme, odcházíme [online]. [cit. 2014-10-13]

 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia