• Loading...
  • Loading...
Utorok, 07. október 2014, 2:41 — ,
10rokov_frontpage

K desiatemu výročiu schválenia reformy zdravotníctva sme pripravili súhrn vývoja a zmien za toto obdobie. Odprezentovali sme ho na konferencii, ktorú sme pri tejto príležitosti zorganizovali. Na tomto mieste prinášame executive summary [pdf], ktoré sa skladá zo štyroch kapitol:

  1. Legislatívne zmeny
  2. Poisťovne a nákup zdravotnej starostlivosti
  3. Trh zdravotného poistenia – poistenec vs. zdravotná poisťovňa
  4. Pacienti, spotrebitelia zdravotných služieb a poskytovatelia
Nedeľa, 28. september 2014, 2:12 — ,
analyza-lekarne_frontpage

Analýza lekárenského trhu na Slovensku a v Českej republike. Vývoj za posledných 10 rokov. Publikácia sa zaoberá obdobím 2004 – 2014 a sleduje zmeny v lekárenstve v oboch krajinách.

Autor: A. Szalayová, K. Skybová, D. Kandilaki, T. Szalay

vydal Health Policy Institute, september 2014, 92 strán

Sobota, 15. marec 2014, 0:00 — , , ,
modernizacia-nemocnic_frontpage

Ďalšia v sérii publikácii Základné rámce zdravotnej politiky sa okrem makroprognózy zdrojov pre zdravotníctvo na roky 2014-2016 zameriava na nemocnice a potrebu ich modernizácie. Autori vyčísľujú investičnú medzeru, hľadajú zdroje na jej krytie, prinášajú príklady modernizácie nemocníc zo zahraničia. Osobitná kapitola je venovaná platobným mechanizmom, ako aj ľudským zdrojom v zdravotníctve.

Autor: P. Pažitný, T. Szalay, A. Szalayová, K. Morvay, R. Mužik, M. Pourová, D. Kandilaki, P. Balík, T. Sivák

vydal Health Policy Institute, marec 2014, 128 strán

Piatok, 14. marec 2014, 21:00 — a
image-deviceoutlook-100x100

Štvrťročný výhľad pre trh zdravotníckych pomôcok a špecializovaného zdravotníckeho materiálu z analytickej dielne HPI. Device Outlook je určený pre riadiacich pracovníkov výrobcov zdravotníckych pomôcok a špecializovaného zdravotníckeho materiálu, lekární a distribučných firiem.

Štvrtok, 13. február 2014, 15:00 — a
pharmaoutlook_icon

Štvrťročný výhľad vo farmaceutickom priemysle z analytickej dielne HPI. Pharma Outlook je určený pre riadiacich pracovníkov originálnych a generických farmaceutických firiem, ktorí sú zodpovední za:

  • riadenie firmy
  • tvorbu obchodných plánov
  • tvorbu finančných rozpočtov
  • vzťahy s regulačným prostredím
Nedeľa, 07. júl 2013, 23:59 —
trhy-regulacia-politika
Tím Health Policy Institute aj v spolupráci s externými odborníkmi pripravuje rozsiahlejšiu publikáciu venovanú otázkam ekonómie zdravotníctva. Na konci snaženia by mala byť kniha „Zdravotníctvo – trhy, regulácia, politika“. Rozhodli sme sa, že jednotlivé kapitoly knihy budeme najprv v sérii sprístupňovať ako zvláštnu súčasť „Zdravotnej politiky“ (a teda aj na našom webe) a po ukončení tohto seriálu predstavíme súhrnnú knižnú publikáciu.
Utorok, 05. august 2014, 21:35 — , ,
image-UKA-Informal-payments-logo-small

Článok sa zameriava na neformálne platby v kosovskom systéme zdravotnej starostlivosti. Článok zahŕňa analýzu súčasných inštitúcií a politík zameraných na boj proti korupcii, ako aj ako popis zistení od cieľových skupín so zameraním na vnímanie neformálnych platieb lekármi a pacientmi. 

Autor: A. Uka

vydal Health Policy Institute, august 2014, 17 strán

Utorok, 05. august 2014, 9:40 —
image-Towards-PCC-infertility-health-care-Slovakia

Prípadová štúdia sa zaoberá mierou orientácia starostlivosti na pacienta pri liečbe neplodnosti na Slovensku. Štúdia je v anglickom jazyku.

Autor: S. Karajičić

vydal Health Policy Institute, júl 2013, 57 strán

Nedeľa, 22. jún 2014, 20:00 — a , ,
image-analyza-postavenia-pacientov-tn

Ako prispievajú pacientske organizácie
 k posilneniu postavenia pacientov na Slovensku? Autori použili metodiku merania počtu pripomienok k zdravotníckej legislative.

Autor: P. Balík, L. Starečková

vydal Health Policy Institute, december 2012, 35 strán

Pondelok, 30. december 2013, 16:45 — a , ,
image-neformalneplatby2013-tn

Analýza neformálnych platieb v zdravotníctve na Slovensku skúma výsledky online prieskumu (1200 respondentov) venovaného tejto problematike. Cieľom štúdie bolo na základe výskumu identifikovať špecifické ukazovatele výskytu, prejavov a príčin neformálnych platieb v zdravotníctve, na základe ktorých bude možné navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k transparentnejšiemu zdravotníctvu.

Autor: R. Mužik, A. Szalayová

vydal Health Policy Institute, november 2013, 96 strán