• Loading...
  • Loading...
Nedeľa, 16. marec 2014, 23:50 —

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia (SACHO) nadväzuje na medzinárodnú iniciatívu NCD Alliance, ktorou je prispieť k zníženiu úmrtnosti na chronické ochorenia do roku 2025. Čo predstavuje dlhodobý proces, a preto má i SACHO ambíciu pôsobiť na Slovensku dlhodobo.

Piatok, 07. november 2014, 21:31 — ,

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje zoznam farmaceuticko-nákladových skupín na kalendárny rok 2015

Piatok, 07. november 2014, 18:58 —

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje index rizika nákladov na zdravotnú starostlivosť na rok 2015

Utorok, 07. október 2014, 0:00 —
image-serbia

Medzinárodný republikánsky inštitút (IRI) zorganizoval za účasti HPI v Belehrade podujatie “Policy on the Menu” zamerané na zdravotnícke témy v Srbsku. Stretli sa tu ľudia z mimovládnych organizácií, politických strán, aktivisti i médiá. Jednomyseľne sa zhodli  na potrebe začať s reformami zdravotníctva a dosiahnuť väčšiu transparentnosť zdravotného systému.

Nedeľa, 28. september 2014, 18:54 — ,
image-hradec-zdravotnicke-forum

Dna 19.9.2014 sa výkonný riaditeľ HPI Peter Pažitný zúčastnil 6. jindřichohradeckého zdravotnického fóra s názvom Corporate governance ve zdravotnických zařízeních: problematika vedení nemocnic v ČR. Konferencia sa konala pod záštitou MUDr. Rudolfa Stříteckého, riaditeľa Inštitútu manažmentu zdravotníckych služieb na Fakulte manažmentu Vysokej školy ekonomickej (VŠE) pri príležitosti 20. výročia založenia fakulty.

Nedeľa, 28. september 2014, 2:58 — ,

Novela zákona o rozsahu, ktorej cieľom je regulovať poplatky vyberané poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti.

Utorok, 09. september 2014, 14:19 — ,

Výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 11. marca 2009 č. 10548/2009-OL, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o záchrannej zdravotnej službe v znení výnosu z 9. júla 2010 č. 14016/2010-OL

Pondelok, 08. september 2014, 14:20 — ,

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nedeľa, 07. september 2014, 17:30 — ,
image-pohoda-logo

Tím Health Policy Institute bol tento rok na trenčianskom festivale Pohoda – mali sme stánok medzi neziskovkami, spolu s priateľmi z INESS. Za päť dní sa u nás zastavilo mnoho ľudí. Priateľov, známych, zvedavcov, diskutérov,… Bol to veľmi príjemný zážitok. Na budúci rok plánujeme ísť znova. Tešíme sa, že sa tam s vami stretneme!

Pondelok, 25. august 2014, 14:21 —

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 525/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov