Odvody sa zvyšovať nebudú

štvrtok, 21. apríl 2005, 1:03

Vláda na svojom zasadnutí 20. apríla 2005 schválila návrh ministra zdravotníctva na zmeny v šiestich reformných zákonoch. Kabinet potvrdil, že zdravotné odvody živnostníkov sa nebudú zvyšovať.

Živnostníci navyše nemusia platiť preddavky na poistné počas práceneschopnosti alebo v dobe poberania materského príspevku. Konatelia s.r.o. by mali byť preradení do kategórie zamestnancov. Dobrovoľne nezamestnané osoby, za ktoré dosiaľ platil poistné štát, si budú musieť hradiť mesačne 575 Sk.

Novela zákona o poskytovateľoch umožňuje okrem iného vydávanie licencií na výkon lekárskej posudkovej činnosti. Novela zákona o lieku zjednodušuje možnosť generickej substitúcie. Novela zákona o zdravotných poisťovniach umožní Úradu pre dohľad priamo ukladať sankcie poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, ak sa pri výkone dohľadu zistí, že zdravotná starostlivosť nebola poskytnutá správne. Úrad získa právo uzatvárať dohody s vysokými školami a tak vytvoriť podmienky pre účasť študentov medicíny na pitvách. Novela zákona o zdravotnej starostlivosti umožní ministerstvu zdravotníctva ako aj lekárovi samosprávneho kraja nahliadať do zdravotnej dokumentácie pacientov. V novele sa mení definícia katalógu zdravotných výkonov a zavádza sa zoznam zdravotných výkonov patriacich k jednotlivým chorobám.

Novely zákonov budú na programe rokovania parlamentu v máji. Ak ich poslanci schvália, ich účinnosť sa predpokladá od 1. júla 2005.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia