Prešovské nemocnice sa budú prenajímať

utorok, 05. apríl 2005, 11:27

Transformácia nemocníc v Prešovskom samosprávnom kraji (PSK) sa posunula. Poslanci Zastupiteľstva PSK na rokovaní 29. marca odsúhlasili princípy transformácie zdravotníckych zariadení v pôsobnosti PSK.

Nemocnice v Humennom a vo Svidníku budú prenajaté súkromnému investorovi za účasti PSK. V NsP vo Vranove nad Topľou bol schválený prenájom pre súkromného investora za účasti PSK, ale s účasťou miestnej samosprávy okresu Vranov nad Topľou. Nemocnica s poliklinikou v Starej Ľubovni by sa mala zmeniť na akciovú spoločnosť alebo neziskovú organizáciu. Vytvoria ju PSK a mesto Stará Ľubovňa v podiele 70 % ku 30 %. Majetok nemocnice bude novému subjektu prenajatý za 1 korunu.

Transformácia je podľa poslancov nevyhnutná pre stabilizáciu zdravotníctva. PSK už jeden a pol roka hľadá cestu ako ďalej s nemocnicami. Pôvodne sa uvažovalo o vytvorení jednej správcovskej organizácie, ktorá by spravovala majetok všetkých štyroch nemocníc. Diskusie v jednotlivých nemocniciach však ukázali, že s týmto modelom nesúhlasia zamestnanci a všetky nemocnice by sa chceli transformovať samostatne.

„Majetku sa nezbavujeme – prenajímame ho. Zostane vo vlastníctve samosprávneho kraja,“ zdôraznil predseda PSK, Peter Chudík. Ako dodal, „dôležitým faktorom pri prenájme bude riešenie záväzkov v jednotlivých nemocniciach.“ Tie v štyroch NsP presahujú 460 miliónov korún. Najvyššie, takmer 130 miliónov korún, sú v NsP vo Vranove nad Topľou. Práve okolo tejto nemocnice bola najväčšia diskusia. Mesto Vranov nad Topľou požiadalo PSK o kúpu za 1 Sk. Ako zdôraznil P. Chudík, „nemôžeme darovať 600-miliónový majetok nemocnice za korunu. Sú tu záväzky, pohľadávky a aj pracovno-právne vzťahy, ktoré treba vyriešiť.“

Ako uzavrel Peter Chudík, „následným krokom bude verejná obchodná súťaž na prenájom uvedených zdravotníckych zariadení. Podľa záujmu dohodneme konkrétne podmienky s každým prenajímateľom. Stanovia sa v nich percentuálne podiely a ďalšie podmienky prenájmu. Celý proces opäť musí schváliť Zastupiteľstvo PSK.“ Podľa jeho slov by bolo optimálne, keby sa nemocnice podarilo prenajať od 1. júla.

Poslanci bez problémov odsúhlasili prevod polikliník na mestá Sabinov a Giraltovce za kúpnu cenu 1 Sk za podmienky prevzatia všetkých záväzkov, pohľadávok a pracovno-právnych vzťahov. V zmluvách bude tiež podmienka zachovať zdravotnícke činnosti a predkupné právo PSK za rovnakú kúpnu cenu.

(podľa zdroja: www.vucpo.sk, web Prešovského samosprávneho kraja)

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia