VZP Dôvera hospodárila v roku 2004 s prebytkom

pondelok, 04. apríl 2005, 22:39

Správna rada Vzájomnej zdravotnej poisťovne Dôvera schválila Správu o výsledkoch hospodárenia za rok 2004. Zo správy vyplýva, že poisťovňa má stabilný poistný kmeň, ku koncu roka 2004 evidovala 334 889 poistencov.

Celkové príjmy vrátane výsledkov z prerozdelenia boli vo výške 3 538 305 tis. Sk. Príjem poistného pritom predstavoval sumu 2 881 048 tis. Sk, čo je o 143 744 tis. Sk viac ako predpokladal rozpočet na rok 2004.

Celkové výdavky VZP Dôvera dosiahli 3 206 267 tis. Sk, z toho voči poskytovateľom zdravotnej starostlivosti 3 028 602 tis. Sk, pri priemerných výdavkoch na jedného poistenca 9 043,60 Sk. Z toho viac ako jednu tretinu tvorili výdavky na lieky a zdravotnícke pomôcky.

Konečný stav základného fondu k 31. 12. 2004 vo výške 535 081 tis. Sk pokrýval potrebu disponibilných zdrojov na úhradu splatných faktúr za zdravotnú starostlivosť v januári 2005 a poskytnutie preddavkov lôžkovým zdravotníckym zariadeniam a poliklinikám.

Výška pohľadávok základného fondu Vzájomnej zdravotnej poisťovne Dôvera (najmä na nezaplatenom poistnom, poplatkoch z omeškania a poskytnutých nezúčtovaných preddavkoch) bola 1 512 997 tis. Sk, čo je v porovnaní s rokom 2003 o 316 267 tis. Sk menej.

Celkové záväzky základného fondu k 31. 12. 2004 predstavovali sumu 81 460 tis. Sk. VZPD dosiahla medziročný pokles záväzkov o 356 100 tis. Sk z dôvodu vysporiadania záväzkov voči správcovi osobitného účtu prerozdelenia prostredníctvom spoločnosti Veriteľ, a. s.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia