Onkologický ústav bude stáť viac, ako sa predpokladalo

streda, 18. máj 2005, 20:05

Rozšírenie Kliniky rádioterapie a onkológie vo Východoslovenskom onkologickom ústave v Košiciach bude stáť o 29 miliónov korún viac, ako sa predpokladalo. Vláda schválila navýšenie výdavkov na svojom rokovaní 17. mája.

Celkové náklady na stavbu dosiahnu 129,228 milióna Sk. Pôvodná zmluva o dielo z r. 2003 obsahovala zmluvnú cenu 99,971 milióna Sk. Zvýšenie obstarávacej ceny spôsobilo okrem iného zvýšenie DPH, valorizácia cien stavebných prác podľa údajov Štatistického úradu SR či prekládka inžinierských sietí. Materiál, ktorý na rokovanie vlády predložil minister zdravotníctva, obsahuje zdôvodnenia ďalších navýšení:

  • 10 miliónov korún si vyžiada dozimetrický systém pre „náročné meranie dávky ionizujúceho žiarenia a overovanie rozloženia dávky žiarenia v pacientovi v zložitých podmienkach“,
  • 5 miliónov korún naviac bude stáť „počítačový informačný a verifikačný systém prepojenia všetkých zapojených zariadení do počítačovej siete s možnosťou prenosu obrazových informácii medzi zariadeniami, záznamy medicínskej agendy o plánovanej a aplikovanej terapii a jej archivovania“,
  • 10 miliónov korún bude stáť „počítačový plánovací systém pre výpočet priestorových ožarovacích plánov na podklade dát z počítačového tomografu a magnetickej rezonancie“.

Tieto dodatočné náklady vo výške 25 miliónov korún sú dôsledkom nainštalovania nového lineárneho urýchľovača ONCOR SIEMENS pre liečbu onkologických pacientov ionizujúcim žiarením. Platné predpisy EÚ podľa ministerstva zdravotníctva vyžadujú doplnenie tohto ožarovacieho prístroja o uvedené 3 systémy.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia