Gajdoš: hrozí závislosť úradu od vôle ministra

piatok, 20. október 2006, 10:36

Tento týždeň poslanci Národnej rady SR schválili v prvom čítaní návrh novely zákona č. 581/2004 Z. z., ktorá vláde umožní odvolať predsedu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z akýchkoľvek dôvodov na návrh ministra zdravotníctva. V súčasnosti je to možné len v prípade odsúdenia za úmyselný trestný čin, zbavenia právnej spôsobilosti alebo vykonávania funkciu či povolania nezlučiteľného s postavením predsedu úradu.

Predseda úradu Ján Gajdoš k tomuto návrhu vydal nasledovné stanovisko:

Doterajšia právna úprava zabezpečovala nezávislosť od štátnych orgánov, orgánov územnej samosprávy, orgánov verejnej moci a od ďalších právnických osôb alebo fyzických osôb. Prípadným schválením takéhoto návrhu by sa úrad stal závislým na štátnej moci a funkcia jeho predsedu podriadenou ministrovi zdravotníctva.

Predseda úradu sa nezaoberá otázkou, či ide o jeho osobu alebo nie. Nezávislosť úradu je principiálne zadefinovaná zákonom a predseda úradu je, bez ohľadu na meno, reprezentantom tejto nezávislosti  a preto musí konať principiálne a v duchu nezávislosti.

Závislosť alebo podriadenosť konania predsedu úradu na štátnej správe, samospráve alebo orgánoch verejnej moci vylučuje nezávislosť zadefinovanú v § 18 zákona č. 581/2004  Z. z. Úrad vydáva celý rad rozhodnutí, povolení, predbežných súhlasov a množstvo sankčných rozhodnutí v správnom konaní iba podľa pravidiel, ktoré definujú zákony.

Nezávislosť úradu a teda rozhodnutí podpísaných predsedom znamená vylúčenie tendenčných vplyvov, zodpovednosť  za dodržiavanie zákonnosti, korektnosť, t.j. nezneužívanie právomoci verejného činiteľa, objektívnosť konania, vysokú profesionalitu a odbornosť a rovnosť všetkých článkov v systéme pred zákonom.

Možnosť odvolania predsedu úradu aj z iných (nemenovaných) dôvodov je nástrojom závislosti úradu na štátnej správe, na osobnej, politickej či straníckej vôli ministra.

Pri takejto filozofii postavenia úradu sa stáva jeho nezávislosť len prázdnym slovom a nad princíp nezávislosti sa stavia princíp politický alebo osobný. Je tu však namieste aj otázka spoločenskej či skôr politickej morálky.

Podobný názor na spomínanú novelu má i Združenie zdravotných poisťovní SR. Za útok na nezávislosť úradu označil novelu aj Health Policy Institute. 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia