Odvod SZČO do zdravotných poisťovní v mld. Sk

štvrtok, 10. máj 2007, 15:32
2005
o2006
p2007
p2008
p2009
p2010
Počet SZČO, v tis. osôb 355 365 375 380 384 387
Zmena počtu SZČO, v %
2,8
2,5
1,5
1,0
0,7
Minimálna mzda, v Sk
6 500
6 900
7 500
8 047
8 610
9 248

Minimálny výber SZČO, mesačne
(14 % z minimálnej mzdy), v Sk

910
966
1 050
1 127
1 205
1 295
Úspešnosť výberu SZČO, v %
92,8 %
94,8 %
97,0 %
97,0 %
97,0 %
97,0 %
Skutočný mesačný výber SZČO, v Sk
844
916
1 019
1 093
1 169
1 256
Skutočný ročný výber SZČO, v Sk
10 132
10 988
12 222
13 114
14 031
15 070
Medziročný zmena ročného výberu, v %
8,4 %
11,2 %
7,3 %
7,0 %
7,4 %

Objem odvodov pre zdravotné poisťovne od SZČO, v mld. Sk

3,6
4,0
4,6
5,0
5,4
5,8
Medziročný rast objemu odvodov, v %
11,5 %
14,0 %
8,9 %
8,1 %
8,2 %

Vysvetlivky: o – odhad, p – prognóza

Zdroj: Prognóza Health Policy Institute, východiskové údaje ÚDZS

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia