Nemocnice čaká ťažký rok

štvrtok, 16. august 2007, 13:15

Návrh štátneho rozpočtu predpokladá, že v roku 2008 bude štát za svojich poistencov platiť 4 % z priemernej mzdy. Štát plánuje do poisťovní odviesť 27,1 mld. Sk. v porovnaní s plánovaným odvodom na rok 2007 (27,2 mld. Sk) to bude menej o 0,1 mld. Sk. v porovnaní s programovým vyhlásením vlády (záväzok 5 % z priemernej mzdy) je to menej o 6,5 mld. Sk.

Health Policy Institute preto upozorňuje, že medziročný rast zdrojov zdravotných poisťovní by tak v roku 2008 dosiahol len 5,2 %, oproti 11,7 % rastu v roku 2007. Primerane sa taktiež zníži tempo rastu výdavkov na zdravotníctvo. Rast výdavkov pre nemocnice o 22 %, ktorého svedkami sme boli v roku 2007 sa v roku 2008 určite nebude opakovať.

Podľa prepočtov HPI budú môcť zdravotné poisťovne v roku 2007 zvýšiť svoje platby nemocniciam o 2 až 3 %. Vyššiemu nárastu bráni nielen pokles platby štátu, ale aj dynamický rast výdavkov na lieky spôsobený menej prísnou liekovou politikou ministerstva zdravotníctva.

Nemocnice tak budú bojovať s roztvárajúcimi sa nožnicami. Na jednej strane sa im spomalí rast výnosov od poisťovní. Na druhej strane sa im rýchlo zvyšujú náklady, ťahané vyššími mzdami (v dôsledku tlaku odborov) a vyššou náročnosťou na personál (v dôsledku prijatého zákonníka práce).

Zároveň budú štátne nemocnice aj naďalej bojovať s nedostatkom kapitálu na obnovu vlastných aktív, pretože ministerstvo zdravotníctva ako ich vlastník do nich plánuje vložiť len minimálne peniaze na obnovu (menej ako 200 mil. Sk). Jediným zdrojom rozvoja tak zostáva súkromný kapitál. a ten je možné pritiahnuť jedine do štandardných spoločností akými je napr. akciová spoločnosť. Plánované zastavenie transformácie štátnych nemocníc na akciové spoločnosti tak spôsobí nielen ich ďalšie zadlžovanie, ale definitívne im odoprie aj šancu na modernizáciu.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia