Návrh minimálnej siete v pripomienkovaní

štvrtok, 19. jún 2008, 11:15

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania návrh novej minimálnej siete poskytovateľov, a to ambulantnej i ústavnej starostlivosti. Návrh by mal nahradiť doterajšie nariadenie vlády č. 751/2004 Z.z. Termín na zaslanie pripomienok je 8. júla 2008.

Návrh definuje minimálny počet lekárskych miest pre jednotlivé ambulantné špecializácie. V prípade všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre dospelých, všeobecnej ambulantnej starostlivosti pre deti a dorast, gynekologickej ambulantnej starosltivosti a stomatologickej ambulantnej starostlivosti je počet lekárskych miest pre jednotlivé okresy. V prepočte na počet obyvateľov okresov ide o rovnomerný normatív, výnimku tvorí normatív pre všeobecnú ambulantnú starostlivosť pre deti a dorast, ktorý zohľadňuje odlišnú pôrodnosť v jednotlivých regiónoch.

Normatív pre ústavnú starostlivosť vychádza z minimálneho počtu lôžok v jednotlivých samosprávnych krajoch.

Novinkou je minimálna sieť pohotovostnej lekárenskej starostlivosti. Tá má byť poskytovaná na úrovni okresov resp. úradne určených „zhlukov“ okresov. Toto administratívne rozdelenie územia Slovenska sa v materiáli využíva aj na stanovenie tzv. pevnej siete nemocníc: „Pevná sieť poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti je určená minimálne jedným poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti, ktorý zabezpečuje neodkladnú zdravotnú starostlivosť na území okresu alebo viacerých okresov.“

Návrh obsahuje nasledovné rozdelenie územia SR:

Táto časť je podľa Health Policy Institute najviac sporná. Stanovenie jednotlivých clustrov totiž zásadne ovplyvňuje trh poskytovateľov ústavnej starostlivosti. Na území niektorých clustrov sa nachádza len jedna nemocnica, ktorá má tým pádom automatický nárok na zmluvu s poisťovňami, a to bez ohľadu na kvalitu a efektivitu poskytovanej starostlivosti. V iných prípadoch sa zasa zariadenia, vzdialené od seba 10 až 20 km (napr. Levoča – Spišská Nová Ves alebo Poprad – Kežmarok) dostali do rozdielnych clustrov, hoci ich spádové oblasti sa do veľkej miery prekrývajú. Administratívne stanovovanie takýchto clustrov je náchylné na politické ovplyvňovanie a zatiaľ nezverejnená metodika pri ich určovaní spochybňuje odbornú ambíciu tohto materiálu.

Health Policy Institute opakovane navrhuje, aby sa pri stanovovaní minimálnej siete (poskytovateľov tak ambulantnej ako i ústavnej starostlivosti) nepoužívalo žiadne administratívno-správne členenie, ktoré je vždy len umelým, manipulovateľným výtvorom. Metodika HPI vychádza z časovej dostupnosti poskytovateľov na základe cestnej infraštruktúry a hustoty osídlenia. Takýto prístup odráža potreby obyvateľov a garantuje reálnu geografickú dostupnosť zdravotných služieb. V tomto duchu HPI pripravilo i vlastný návrh minimálnej siete, ktorý v roku 2006 už dokonca prešiel i pripomienkovým konaním. Tento koncept je možné i ďalej rozvíjat: napr. na základe terénnych charakteristík je možné náročnosť obslužnosti spádového územia zohľadňovať v cene kapitácie.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia