HPI k rozdielom v cenách medzi nemocnicami

utorok, 08. júl 2008, 16:24

Podľa Health Policy Institute je zmluvná voľnosť a flexibilné ceny kľúčovým prvkom Zajacovej reformy. Zmluvné ceny charakterizujú nákupnú politiku zdravotnej poisťovne – nie je preto náhodné, že najnižšie ceny k 31.12.2007 ponúkalo Apollo a najvyššie Európska zdravotná poisťovňa. Priemernú cenu však svojou trhovou váhou najviac ovplyvňuje Všeobecná zdravotná poisťovňa a preto významné rozdiely medzi fakultnými (FN) a všeobecnými nemocnicami (VN) môžeme pripísať najmä na vrub cenovej politiky VšZP.

Na základe zverejnených informácií zo správy o verejnom zdravotnom poistení za rok 2007, ktorú zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môžeme konštatovať, že:

  1. Existuje významný rozdiel v priemerných cenách medzi fakultnými a všeobecnými nemocnicami. Najväčší je pri hospitalizáciách na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde je priemerná cena vo fakultných nemocniciach viac ako dvojnásobná oproti všeobecným nemocniciam. Na chirurgickom oddelení je to viac o 60% a na pediatri o 58% (Tabuľka 1). Vo všetkých 9 typoch oddelení, ktoré UDZS zverejnil je cena vo FN vyššia ako vo VN, pričom náskok fakultných nemocníc kolíše od 30% do 104%.
  2. Rozdiely v maximálnych hodnotách zmluvných cien FN voči VN sú výrazne nižšie ako pri minimálnych hodnotách. Štandardná odchýlka rozdielov medzi FN a VN pri minimálnych hodnotách je 20 721 Sk, pričom pri maximálnych hodnotách je to len 8 210 Sk. Zistenie znázorňuje Graf 1.

Tabuľka 1: rozdiel v zmluvných cenách

Priemerná cena vo Fakultnej nemocnici (FN) Priemerná cena vo Všeobecnej nemocnici (VN) Rozdiel medzi priemernou cenou vo FN a VN Rozdiel v priemernej cene (FN-VN)/cena vo VN
AIM 130 865 64 203 66 662 104%
CHIR 18 960 11 841 7 119 60%
PEDI 16 258 10 263 5 995 58%
TRAUMA 20 004 13 838 6 166 45%
GYN/POR 14 219 9 810 4 409 45%
NEUR 16 973 11 698 5 275 45%
INT 15 654 11 047 4 607 42%
URO 15 981 11 465 4 516 39%
ORTO 22 565 17 412 5 153 30%

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 2008 – prepočty Health Policy Institute

 

Cenové uprednostňovanie fakultných nemocníc na úkor všeobecných nemocníc by bolo dôveryhodné jedine vtedy, ak by cenové zvýhodnenie presne kopírovalo náročnejší case-mix index fakultných nemocníc, či vyššiu komplexnosť liečby. Podľa hodnotení zdravotnej poisťovne Dôvera sú vo všeobecnosti fakultné nemocnice (priemerná hodnota indexu 1,23) lepšie ako všeobecné nemocnice (priemerná hodnota indexu 0,96), ale tento rozdiel – v priemere o 28% nezakladá žiadny predpoklad pre to, aby mali fakultné nemocnice priemerné zmluvné ceny vyššie o 30% až 104%.

Súčasné priemerné zmluvné ceny pre fakultné nemocnice (vyššie o 30% až 104%) ich teda zvýhodňujú oproti všeobecným nemocniciam viac ako by zodpovedalo náročnosti prípadov a komplexnosti liečby, ktoré vykonávajú (vyššia o 28%).

 

Graf 1: Minimálne, priemerné a maximálne hodnoty zmluvných cien medzi FN a VN

ceny_v_nemocniciach

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 2008 – graf Health Policy Institute

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia