Rozdiely v zmluvných cenách medzi fakultnými a všeobecnými nemocnicami

streda, 03. september 2008, 16:00

Podľa Health Policy Institute sú zmluvná voľnosť a flexibilné ceny kľúčovými prvkami Zajacovej reformy. Priemernú cenu však svojou trhovou váhou najviac ovplyvňuje Všeobecná zdravotná poisťovňa a preto významné rozdiely medzi fakultnými a všeobecnými nemocnicami môžeme pripísať najmä na vrub cenovej politiky VšZP. Ukazuje sa, že fakultné nemocnice sú zvýhodňované viac, ako by zodpovedalo náročnosti poskytovanej starostlivosti.

Na základe zverejnených informácií zo Správy o verejnom zdravotnom poistení za rok 2007, ktorú zverejnil Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou môžeme konštatovať, že:

  1. Existuje významný rozdiel v priemerných cenách medzi fakultnými a všeobecnými nemocnicami. Najväčší je pri hospitalizáciách na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, kde je priemerná cena vo fakultných nemocniciach viac ako dvojnásobná oproti všeobecným nemocniciam. Na chirurgickom oddelení je to viac o 60 % a na pediatri o 58 % (Tabuľka 1). Vo všetkých 9 typoch oddelení, ktoré ÚDZS zverejnil je cena vo FN vyššia ako vo VN, pričom náskok fakultných nemocníc kolíše od 30 % do 104 %.
  2. Rozdiely v maximálnych hodnotách zmluvných cien FN voči VN sú výrazne nižšie ako pri minimálnych hodnotách. Štandardná odchýlka rozdielov medzi FN a VN pri minimálnych hodnotách je 20 721 Sk, pričom pri maximálnych hodnotách je to len 8 210 Sk. Zistenie znázorňuje Graf 1.

Cenové uprednostňovanie fakultných nemocníc na úkor všeobecných nemocníc by bolo dôveryhodné jedine vtedy, ak by cenové zvýhodnenie presne kopírovalo náročnejší case-mix index fakultných nemocníc, či vyššiu komplexnosť liečby. Podľa hodnotení zdravotnej poisťovne Dôvera sú vo všeobecnosti fakultné nemocnice (priemerná hodnota indexu 1,23) lepšie ako všeobecné nemocnice (priemerná hodnota indexu 0,96), ale tento rozdiel – v priemere o 28 % nezakladá žiadny predpoklad pre to, aby mali fakultné nemocnice priemerné zmluvné ceny vyššie o 30 % až 104 %.

Súčasné priemerné zmluvné ceny pre fakultné nemocnice (vyššie o 30 % až 104 %) ich teda zvýhodňujú oproti všeobecným nemocniciam viac ako by zodpovedalo náročnosti prípadov a komplexnosti liečby, ktoré vykonávajú (vyššia o 28 %).

#TABUĽKA

#TABUĽKA

Graf 1: Minimálne, priemerné a maximálne hodnoty zmluvných cien medzi FN a VN

Zdroj: Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, 2008 – graf Health Policy Institute

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia