HPI víta návrh transformácie nemocnice MV SR

streda, 15. október 2008, 13:52

HPI víta návrh ministerstva vnútra (MV SR) na transformáciu nemocnice MV SR na akciovú spoločnosť. HPI súhlasí, že to prispeje k ich efektívnemu fungovaniu, transparentnému hospodáreniu a zvýšeniu kvality v poskytovaní služieb. HPI odporúča ministerstvu zdravotníctva, aby z rovnakých dôvodov prešli procesom transformácie na akciové spoločnosti aj ostatné štátne zdravotnícke zariadenia – príspevkové organizácie.

Ministerstvo vnútra predložilo do pripomienkového konania návrh na zmenu právnej formy Nemocnice Ministerstva vnútra SR z príspevkovej organizácie na akciovú spoločnosť so 100-percentnou účasťou štátu. Základnými prínosmi vykonaného procesu zmeny právnej formy majú byť podľa ministerstva vnútra:

  • akciová spoločnosť bude vystavená otvorenému trhovému prostrediu, ktoré vytvorí tlak na jej efektívne fungovanie a hospodárenie. To prinesie aj zvýšenú kvalitu v poskytovaní služieb pre rezort MV SR, ostatné štátne organizácie, resp. pre súkromný sektor,
  • transparentné hospodárenie,
  • v prípade správne definovaného podnikateľského plánu bude akciová spoločnosť samofinancovať svoj ďalší rozvoj, čo eliminuje požiadavky na štátny rozpočet.

Transformácia štátnych nemocníc na akciové spoločnosti pritom bola súčasťou reformných zákonov z roku 2004, pre predčasné voľby v roku 2006 sa však nestihla dokončiť. Po voľbách v roku 2006 bola transformácia najprv odložená, v roku 2007 definitívne zastavená a príslušné ustanovenia boli vypustené z platnej legislatívy. Zastavenie transformácie nemocníc pritom neboli súčasťou programového vyhlásenia vlády Roberta Fica, ani volebných programov vládnych koaličných strán.

Zastavenie transformácie ministerstvo zdravotníctva pred rokom odôvodnilo nasledovne: „Zmenou právnej formy zdravotníckeho zariadenia predchádzajúcou vládou štát stratil jeden z nástrojov zabezpečujúcich kompetenciu štátnej správy nad zdravotnou starostlivosťou a výkonu štátnej zdravotnej politiky.“

Zrušenie legislatívy upravujúcej transformáciu nemocníc znamená, že transformácia Nemocnice MV SR musí prebiehať podstatne komplikovanejším spôsobom a v rozpore s predchádzajúcim rozhodnutím vlády o zastavení transformácie.

Zároveň je to však príležitosť na otvorenie diskusie o pokračovaní transformácie ostatných nemocníc na akciové spoločnosti, ktorú HPI považuje za nevyhnutný krok k efektivite a budovaniu zodpovednosti v zdravotníctve.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia