Program SDKÚ: dokončiť reformu a… zatiaľ nič viac

nedeľa, 09. november 2008, 13:00

SDKÚ predstavilo v septembri svoj program nazvaný Slovensko má na viac. SDKÚ si zdravotníctvo aj naďalej predstavuje bezplatné, dostupné, sociálne a solidárne, akoby sa nesnažilo osloviť pravicového voliča. Drží sa univerzalistickej schémy bez snahy využiť rastúce očakávania strednej a vyššej sociálnej vrstvy po individualizovaných riešeniach.

Z odborného hľadiska program veľmi nejasne rozlišuje medzi cieľmi a nástrojmi zdravotnej politiky, pričom väčšinou zostáva v deklaratórnej rovine a navyše bez kvantifikácie fiškálnych dopadov (napr. zvýšenie miezd lekárov na úroveň 2,5-násobku priemeru SR).

Na druhej strane je však potrebné uznať, že program SDKÚ sa zmieňuje aj o konkrétnych projektoch na zlepšenie systému, ktoré dnešná vládna politika nevie, nechce alebo odmieta realizovať: ide predovšetkým o transformáciu štátnych nemocníc na akciové spoločnosti, zavedenie DRG, zjednodušenie ročného zúčtovania poistného, prijatie zákona o dlhodobej starostlivosti, zrušenie diskriminačného zákazu zisku, či zlepšenie prerozdelenia. Nejde pritom o zásadne nové, inovatívne plány, ale o dokončenie Zajacovej reformy v jej pôvodnom zámere, k čomu v roku 2006 chýbal v SDKÚ dostatok odvahy.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia