Protimonopolný úrad vs. kartel fakultných nemocníc

piatok, 09. január 2009, 3:45

Členovia Asociácie fakultných nemocníc (AFN) sa podľa Protimonopolného úradu SR (PMÚ) pri uzatváraní zmlúv so zdravotnými poisťovňami dohodli na minimálnych cenách za hospitalizáciu. Ich konanie tak zvýšilo finančné prostriedky na hospitalizáciu, čím sa odčerpala časť zdrojov z verejného zdravotného poistenia. Úrad preto asociácii uložil pokutu 1 600 eur.

Ako ďalej agentúru SITA informovala hovorkyňa PMÚ Alexandra Bernáthová, rozhodnutie ešte nenadobudlo právoplatnosť, keďže sa voči nemu AFN odvolala. Istota vyšších platieb za ústavnú zdravotnú starostlivosť pre fakultné nemocnice, bez ohľadu na jej kvalitu, znižuje ich snahu poskytovať kvalitné služby a kvalitatívne orientované súťažné aktivity oproti iným nemocniciam alebo ďalším poskytovateľom ústavnej zdravotnej starostlivosti nezdružených v asociácii, čo je v neprospech pacienta,objasnila Bernáthová.

Ministerstvo zdravotníctva vníma postup AFN pri uzatváraní zmlúv so zdravotnými poisťovňami odlišne. „Členovia asociácie urobili všetko pre to, aby so zdravotnými poisťovňami vyjednali čo najlepšiu cenu a pacientovi mohli sprostredkovať lepšiu zdravotnú starostlivosť, pričom niet pochýb, že všetky získané prostriedky sa použili opäť vo verejnom záujme,“ povedala pre agentúru SITA hovorkyňa rezortu Zuzana Čižmáriková.

S výsledkom vyšetrovania PMÚ nesúhlasia ani predstavitelia asociácie, voči rozhodnutiu sa už stihli odvolať. „Využijeme všetky legislatívne kroky, aby sme sa chránili. Pevne verím, že sa rozhodnutie úradu zmení,“ uviedol prezident asociácie Jaroslav Šajty.

Rozdielne názory na danú problematiku majú aj predstavitelia zdravotných poisťovní. Kým Všeobecná zdravotná poisťovňa uviedla iba to, že s jednotlivými fakultnými nemocnicami viedla korektné rokovania a uzatvorila len také zmluvy, ktoré sú kryté reálnymi finančnými zdrojmi, súkromná Zdravotná poisťovňa Dôvera poukázala, že v systéme stále pretrváva prvok, ktorý ide proti pozitívnym princípom trhu a súťaže. „Nariadenie vlády o minimálnej sieti, ktoré legalizuje porušenie konštatované Protimonopolným úradom SR, vytvára podmienky na to, aby sa netransparentné a netrhové správanie istých poskytovateľov vyskytovalo naďalej,“ vyhlásila PR manažérka poisťovne Zuzana Horníková.

Podľa výkonného riaditeľa Združenia zdravotných poisťovní SR Eduarda Kováča niektoré z fakultných nemocníc využívali nekorektne platné nariadenie vlády o verejnej minimálnej sieti, ktoré ukladalo zdravotným poisťovniam povinnosť uzatvoriť zmluvu. „Vždy sme tvrdili, že ak sa ustanoví zdravotným poisťovniam povinnosť uzatvoriť zmluvu, tak takáto povinnosť musí byť naviazaná na plnenie kritérií, ktoré ustanovuje zákon, inak ide o zneužitie postavenia, ktoré potom narušuje hospodársku súťaž,“ vyhlásil.

PMÚ vydal rozhodnutie vo veci možného porušenia zákona o ochrane hospodárskej súťaže zo strany AFN v polovici decembra minulého roka. O začatí konania voči asociácii informoval ešte 22. mája uplynulého roka. Na vydanie rozhodnutia mal šesť mesiacov, neskôr však lehotu predĺžil. Mal totiž zistiť skutočnosti, ktoré si v zmysle zachovania odbornosti a profesionality vyžadovali vykonať isté právne kroky. Úrad mal v rámci konania voči asociácii posúdiť, či neporušovala zákon o ochrane hospodárskej súťaže pri uzatváraní zmlúv o poskytovaní a financovaní zdravotnej starostlivosti medzi členmi asociácie a zdravotnými poisťovňami vykonávajúcimi verejné zdravotné poistenie.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia