VšZP: rebríček podľa spokojnosti pacientov

utorok, 09. jún 2009, 2:39

VšZP v období január 2009 až február 2009 uskutočnila priskum spokojnosti svojich poistencov so slovenskými nemocnicami. Spomedzi všeobecných nemocníc boli pacienti najspokojnejší s FNsP Milosrdní bratia, medzi najhoršie hodnotené patrí nemocnica v Bardejove, Michalovciach či bratislavská FN – pracovisko Mickiewiczova.

Išlo o reprezentatívny prieskum náhodne vybraných poistencov, ktorí v priebehu roka 2008 absolvovali liečbu v niektorom zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti na Slovensku. Vybraných poistencov poisťovňa oslovila písomne a požiadala ich, aby vyplnili dotazník, ktorý mapoval úroveň ich spokojnosti s konkrétnym zariadením ústavnej zdravotnej starostlivosti. Zo 7 tisíc zaslaných dotazníkov sa vrátilo 32 %.

  • čítajte tiež: ZP Dôvera zverejnila rebríček nemocníc 2008
    Porovnanie: hoci rebríčky oboch poisťovní vznikli rôznou metodikou, porovnanie komplexnej analýzy ZP Dôvera s analýzou spokojnosti poistencov VšZP je zaujímavé. Víťaz nemocničného rebríčka v hodnotení ZP Dôvera – NsP Žilina – skončil v spokojnosti poistencov VšZP až na chvoste hodnotenia, medzi poslednými desiatimi zariadeniami. Podobne je priepastný rozdiel v hodnotení napr. Nemocnice sv. Jakuba v Bardejove (Dôvera: 18. miesto z 59, VšZP: 92. z 93). Naopak, v porovnaní s Dôverou je poistencami VšZP lepšie hodnotená nemocnica v Malackách. Oba rebríčky sa rozchádzajú i v pohľade na fakultné nemocnice – kým poistenci VšZP sú najspokojnejší s martinskou a košickou, ktoré Dôvera hodnotila medzi najhoršími, podľa Dôvery je najlepšia bratislavská FN. Poistenci VšZP sú s ňou však nespokojní: pracovisko v Ružinove skončilo na 80. mieste z 93, Staré Mesto (Mickiewiczova) dokonca na 88. mieste.

Poistenci VšZP sa vyjadrovali zvlášť napr. ku správaniu sa lekárov na oddelení, k starostlivosti personálu, ku kvalite ubytovania a stravy a podobne. Zvyšné dve otázky neboli súčasťou syntetického indexu, i keď mali taktiež hodnotiaci charakter.

Z odpovedí poistencov bol vypočítaný súhrnný index za zariadenie ústavnej zdravotnej starostlivosti. Všetky indexy nadobúdali hodnoty z intervalu 0 až 100, pričom platí že 0 reprezentovala najväčšiu nespokojnosť a 100 zase najväčšiu spokojnosť.

Výsledky hodnotenia pre jednotlivé nemocnice sú v tabuľke 1, súhrnné výsledky pre celé Slovensko v tabuľke 2.

Tabuľka 1: Hodnotenie zdravotníckych zariadení na základe prieskumu spokojnosti pacientov (VšZP, 2009)

Poradie Názov VZ Index
1 OFTAL s.r.o. Zvolen 90,91
2 Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s. Poprad 90,00
3 Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s. Bratislava 89,09
4 Národné rehabilitačné centrum Kováčová 88,24
5 MINERAL-SLOVAKIA, a.s. Prešov 87,50
6 Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy 87,23
7 KARDIOCENTRUM NITRA s.r.o. 85,26
8 Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb Košice, a.s. 83,49
9 Onkologický ústav Sv. Alžbety s.r.o. Bratislava 83,05
10 NOVAPHARM, s.r.o. 82,35
11 Fakultná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, spol. s r.o. Bratislava 81,16
12 Východoslovenský onkologický ústav, a.s. Košice 79,25
13 VITALITA n.o. Lehnice 78,87
14 Letecká vojenská nemocnica, a.s. Košice 78,70
15 Národný ústav reumatických chorôb Piešťany 78,21
16 Nemocnica Košice – Šaca a.s. 1. súkromná nemocnica 77,95
17 Národný onkologický ústav Bratislava 77,86
18 Národný endokrinologický a diabetologický ústav n.o. Ľubochňa 77,42
19 Regionálna nemocnica Sobrance, n.o. 77,06
20 TATRASAN, s.r.o. Vysoké Tatry 76,77
21 Nemocnica ministerstva obrany SR, a.s. Bratislava 75,85
22 Nemocničná a.s., Malacky 75,05
23 Špecializovaná nemocnica pre ortopedickú protetiku Bratislava, n.o. 74,56
24 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Šahy, n.o. 73,79
25 Nemocnica Krompachy spol. s r.o. Krompachy 73,33
26 Mestská nemocnica s poliklinikou Krupina n.o. 72,86
27 Martinská fakultná nemocnica 72,82
28 Revúcka Medicínsko-Humanitná, n.o. 72,78
29 Ústredná vojenská nemocnica SNP Ružomberok 72,41
30 FNsP Bratislava – Pod.Biskupice 72,35
31 NsP Hnúšťa n.o. 72,16
32 Fakultná nemocnica L. Pasteura Košice 70,98
33 FORLIFE n.o. 70,74
34 Nemocnica s poliklinikou – Vaše Zdravie n.o. Zvolen 70,50
35 Dolnooravská NsP MUDr. L. Nádaši Jégého Dolný Kubín 70,33
36 Liptovská NsP Liptovský Mikuláš 70,00
37 Nemocnica Handlová – 2. súkromná nemocnica, s.r.o. 70,00
38 Nemocnicka s poliklinikou Nová Baňa, n.o. 70,00
39 Nemocnica s poliklinikou Spišská Nová Ves, a.s. 69,44
40 Špecializovaná nemocnica sv.Svorada Zobor, n.o. 69,23
41 Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku n.o. 68,80
42 Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o. Vysoké Tatry 68,68
43 Nemocnica s poliklinikou Ilava, n.o. 68,63
44 Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, a.s. 67,60
45 FNsP F.D.Roosevelta Banská Bystrica 67,38
46 NsP Nové Mesto nad Váhom, n.o 67,31
47 Stredoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb a.s. B. Bystrica 66,67
48 Ľubovnianska nemocnica, n.o. Stará Ľubovňa 66,50
49 Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky 65,75
50 Nemocnica s poliklinikou Ministerstva vnútra SR Bratislava (Nemocnica svätého Michala, a.s.) 64,93
51 Nemocnica s poliklinikou Skalica 64,27
52 Nemocnica s poliklinikou Dunajská Streda 64,07
53 Hornooravská NsP Trstená 63,21
54 MERKATOR, s.r.o. 62,69
55 Nemocnica Alexandra Wintera n.o. Piešťany 62,52
56 NEMOCNICA Bánovce – 3.súkromná nemocnica, s.r.o. 62,39
57 FNJ. A. Reimana Prešov 62,29
58 Nemocnica A. Leňa Humenné, n. o. 62,26
59 FNsP Bratislava – Antolská 62,01
60 FNsP Bratislava – Kramáre Ak. L. Dérera 61,80
61 Nemocnica Modra n.o. 61,40
62 Regionálna nemocnica Banská Štiavnica 61,08
63 Nemocnica Poprad a. s. 60,87
64 NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach 60,43
65 Nemocnica s poliklinikou Svätého Lukáša Galanta 60,06
66 Nemocnica s poliklinikou Medzilaborce, n.o. 59,48
67 Nemocnica s poliklinikou Myjava 59,36
68 Nemocnica s poliklinikou Kráľovský Chlmec n.o. 59,34
69 Mestská nemocnica s poliklinikou Prof. MUDr. Rudolfa Korca Zlaté Moravce 59,21
70 Nemocnica s poliklinikou n.o. Levice 59,05
71 Fakultná nemocnica s poliklinikou Trnava 58,97
72 Nemocnica s poliklinikou Partizánske, n.o. 58,46
73 Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica 58,44
74 Nemocnice a polikliniky, n.o. 58,37
75 PRO VITAE n.o. Gelnica 58,33
76 Fakultná nemocnica Trenčín 57,98
77 Nemocnica arm. Generála L. Svobodu Svidník, nezisková organizácia 57,89
78 Všeobecná nemocnica s poliklinikou, n.o. Veľký Krtíš 55,39
79 NsP sv. Barbory Rožňava, a.s. 55,06
80 FNsP Bratislava – Ružinov 55,02
81 Všeobecná NsP Lučenec n.o. 54,63
82 Nemocnica Topoľčany n.o. 54,37
83 Fakultná nemocnica Nitra 54,00
84 Nemocnica s poliklinikou Žilina 53,58
85 NsP Brezno, n.o. 53,06
86 NsP Trebišov, a.s. 52,89
87 Nemocnica Snina, s.r.o. 52,62
88 Fakultná nemocnica Bratislava – Staré Mesto 52,20
89 Kysucká NsP Čadca 52,04
90 Vranovská nemocnica, n.o. 51,91
91 Nemocnica s poliklinikou Štefana Kukuru v Michalovciach, n.o. 51,60
92 Nemocnica s poliklinikou Sv. Jakuba, n.o. Bardejov 50,42
93 Sanatórium Karpatia, s.r.o. Limbach 48,28

Tabuľka 2: Priemerné hodnoty za celú SR podľa jednotlivých otázok v škále od 0 do 100,
kde 100 predstavuje najvyšší index spokojnosti pacientov podľa prieskumu (VšZP, 20090

Ako ste boli spokojný (á) Index
1. so správaním lekárov na oddelení? 72,12
2. s informáciami o vyšetreniach a Vašej chorobe zo strany ošetrujúceho lekára? 65,88
3. so správaním sestier na oddelení? 68,20
4. so starostlivosťou lekárov na oddelení? 71,57
5. so starostlivosťou sestier na oddelení? 69,27
6. s kvalitou ubytovania na oddelení? 53,42
7. s kvalitou stravy na oddelení? 48,01
8. s kvalitou upratovania na oddelení? 65,18
9. s poskytnutou zdravotnou starostlivosťou? 68,12
10. s informáciami od ošetrujúceho lekára o ďalšom postupe pri domácej liečbe? 66,48
11. s informáciami od sestier o ďalšom postupe pri domácej liečbe? 60,95
12. so zlepšením Vášho zdravotného stavu po prepustení z nemocnice? 61,20

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia