Vyhláška o čakacích zoznamoch v pripomienkovaní

pondelok, 13. júl 2009, 11:11

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zozname poistencov čakajúcich na poskytnutie plánovanej zdravotnej starostlivosti. Health Policy Institute (HPI) na absenciu tejto vyhlášky upozorňoval štyri roky.

Vyhláška o čakacích zoznamoch definuje tri okruhy zdravotníckych výkonov, pre ktoré sa bude tvoriť poradovník plánovanej starostlivosti: implantácia kĺbov, šošoviek a zákroky v oblasti srdca. V slovenskom zdravotníctve však pacienti čakajú aj na iné typy zákrokov. Rovnako sa čakanie týka niektorých diagnostických výkonov a výkonov v ambulantnej starostlivosti. Predložený návrh vyhlášky preto HPI chápe ako prvý krok ku komplexnejšej regulácii čakacích zoznamov, s rozšírením okruhu indikácií.

Čakacie zoznamy vznikajú z dôvodu časového nesúladu finančných zdrojov a požadovanej zdravotnej starostlivosti. Transparentné čakacie zoznamy podľa HPI zvyšujú ochranu pacientov a definujú vymáhateľný nárok poistencov.

Z ďalších ustanovení navrhovanej vyhlášky vyberáme:

  • Do čakacieho zoznamu bude poistenca na návrh poskytovateľa zaraďovať poisťovňa. Poskytovateľ takýto návrh podá vtedy, ak by poistenec mal na poskytnutie zdravotnej starostlivosti čakať viac ako 3 mesiace. Ďalší mesiac môžu trvať administratívne procesy pri zaraďovaní na zoznam.
  • O maximálnej dĺžke zotrvania na zozname sa zmieňuje zákon o zdravotných poisťovniach 581/2004 Z.z. Stanovuje, že ak má poisťovňa zdroje, čakací zoznam nesmie byť dlhší ako 12 mesiacov. Ak však zdroje poisťovne nestačia ani na úhradu neodkladnej starostlivosti, čakací zoznam sa môže predĺžiť aj nad 1 rok.
  • Pri zmene zdravotnej poisťovne sa poistenec automaticky preradí na koniec zoznamu.

Lehota pripomienkového konania sa končí 29. 7. 2009.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia