HPI k záverom Európskej komisie o zmenách zdravotníckej legislatívy

piatok, 20. november 2009, 23:05

Podľa Európskej komisie slovenská vláda zmenami v zdravotníckej legislatíve porušila základné princípy Zmluvy o EÚ.

Konkrétne:

  1. zákaz zisku (§15 odsek 6 zákona č. 581/2004 Z.z.) je v rozpore s článkom 56 Zmluvy, ktorý garantuje voľný pohyb kapitálu.

  2. limitovanie prevádzkových nákladov na 3,5% z poistného (§ 6a odsek 1 zákona č. 581/2004 Z.z.) je v rozpore Treťou direktívou pre neživotné poistenie.

  3. povinnosť bezodplatnosti každého prevodu poistného kmeňa (§ 61 odsek 1 zákona č. 581/2004 Z.z.) porušuje článok 43 Zmluvy.

Podľa Európskej komisie preto „Slovensko zlyhalo v napĺňaní povinností vyplývajúcich zo Zmluvy“.

Health Policy Institute (HPI) dlhodobo poukazuje na negatívne dopady zdravotníckej legislatívy prijímanej Ficovou vládou, ktorá poškodzuje podnikateľské prostredie a je namierená proti súkromným investorom v zdravotníctve. HPI preto víta stanovisko Európskej komisie a súhlasí so všetkými závermi EK, ktoré sa týkajú nesúladu slovenskej legislatívy so Zmluvou o EÚ v otázkach zákazu zisku, limitu prevádzkových nákladov a bezodplatnosti každého prevodu poistného kmeňa.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia