eHealth je v sklze a návrh novely zákona jeho budovanie neurýchli

štvrtok, 25. február 2010, 12:00 a

Ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania návrh novely zákona o zdravotnej starostlivosti a ďalších deviatich zákonov v súvislosti s projektom elektronizácie zdravotníctva eHealth. Pripomienkové konanie trvá do 5. marca 2010.

Zákon definuje Národný zdravotný portál ako jednotné rozhranie pre prístup k zdravotníckym informáciám (pre laickú i odbornú verejnosť) so zabezpečením evidencie, autentizácie, autorizácie, riadenia toku informácií a elektronickej podateľne. Návrh sa zatiaľ nezmieňuje o šifrovaní informácií (ktoré by sa mali o.i. šíriť cestou elektronickej pošty).

Národný zdravotný portál má ambíciu sústrediť a sprístupňovať okrem zdravotníckych informácií a zdravotnej dokumentácie aj publikácie z oblasti lekárskych vied a zdravotníctva. Má sa tak stať prostredníctvom nepriamej novelizácie Autorského zákona a vloženia novej zákonnej licencie pre Národné centrum zdravotníckych informácií na zverejnenie takýchto diel. Táto zákonná licencie je neodôvodneným a neprimeraným zásahom do práv autorov, má diskriminačný charakter a dá sa očakávať zásadná pripomienka rezortu kultúry.

Lekárov zaväzuje návrh novely zdigitalizovať zdravotnú dokumentáciu pacientov do roku 2013 (na požiadanie pacienta) resp. do roku 2017 (všetci pacienti). Zákon im to ukladá ako povinnosť bez toho, že by za to stanovoval akúkoľvek finančnú kompenzáciu. Dátový obsah eHealthu sa má zrejme budovať na náklady poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Tí s takýmto riešením asi nebudú súhlasiť.

Program eHealth má pritom do roku 2013 stáť vyše 250 miliónov eur, na ktoré si robia zálusk predovšetkým dodávatelia technológií. No bez nevyhnutnej legislatívnej opory je nemožné sa pohnúť vpred.

Dnes je zrejmé, že ambiciózny plán budovania eHealthu má značný sklz. Zo štyroch strategických cieľov eHealth, ktoré schválila v júli 2008 slovenská vláda (Rámček 1), sa zatiaľ nenaplnil ani jeden. Prvé služby pre pacientov (elektronická preskripcia, elektronický objednávkový systém k lekárovi) mali byť pritom podľa ministra zdravotníctva R. Rašiho dostupné už v druhom alebo treťom štvrťroku 2010. Zatiaľ však nebola prijatá ani len základná legislatíva. Vyhlášky o štandardoch pre zdravotnícku informatiku a o štandardoch pre zdravotnícku štatistiku meškajú už rok (pripomienkové konanie bolo vlani vo februári). Ani návrh zákona nebude tak skoro prijatý: vzhľadom na trvanie legislatívneho procesu je zrejmé, že sa na rokovanie parlamentu dostane až v nasledujúcom volebnom období. A aj to len v prípade, že ho nezastavia zásadné pripomienky ostatných rezortov a ďalších pripomienkujúcich subjektov. Kľúčovou otázkou totiž zostáva: kto zaplatí digitalizáciu zdravotných záznamov pacientov?

Podľa ministerstva zdravotníctva je návratnosť investícií do eHealthu 5 rokov. Pri súčasnom tempe implementácie je táto lehota až priveľmi optimistická.

Rámček 1: Strategické ciele eHealth
C1: Vytvorenie legislatívneho, normatívneho a architektonického rámca eHealth.
C2: Vytvorenie bezpečnej infraštruktúry pre realizáciu vízie a poslania eHealth.
C3: Informatizácia procesov a služieb v systéme zdravotníctva z verejných zdrojov.
C4: Podpora nových procesov a foriem zdravotníckych služieb a zdravotnej starostlivosti prostredníctvom eHealth.

 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia