Odvodová neutralita

nedeľa, 06. marec 2011, 22:49

Tento komentár bol napísaný ešte v januári, ale nezmestil sa do rozsiahleho januárového čísla Zdravotnej politiky. Medzičasom sa začala verejná diskusia k jednej z nastolených otázok a jej tón potvrdzuje, že cesta k odvodovej neutralite bude náročná.

Diskusia o výhodách a nevýhodách nahradenia zdravotných odvodov daňami na čas potlačila do úzadia projekt UNITAS. Realita je taká, že napriek deklaráciám o potrebe zjednodušiť a zrovnoprávniť platenie odvodov politici schvaľujú výnimky v priamom rozpore s myšlienkou UNITAS-u. Vysokoškoláci si vymohli prísľub zmeny legislatívy, ktorá ich zbaví povinnosti platiť odvody, aj keď majú viac než 26 rokov. Odvody z prenájmov sa majú rušiť dokonca retroaktívne.

Bude v rámci UNITAS-u odvaha zrušiť koeficient 2,14, ktorým si živnostníci delia svoj základ dane pred tým ako z neho počítajú výšku zdravotných odvodov? Alebo odvaha zodvodniť príjmy z dohôd o vykonaní práce? Zasiahnutých bude o dva až tri rády viac ľudí než v prípade študentov nad 26 rokov. 

V prípade živnostníkov už vieme, že koalícia sa v názore nezhoduje. Zrovnoprávnenie príjmov zo samostatnej zárobkovej činnosti bude (ak vôbec dojde k nejakej zmene) zrejme len čiastočné. Ministerstvo financií už vopred avizovalo nižšiu sadzbu odvodov pre živnostníkov. 

Odvodový systém má byť jednoduchý a odolný voči manipuláciám. Súčasný systém zdravotných odvodov nie je jedno, ani druhé. Ad jednoduchosť: 19 tlačív ročného zúčtovania zdravotného poistenia sa bude musieť rozrásť o ďalšie, aby sa vyrovnalo s novými pravidlami a výnimkami. V zákone o zdravotnom poistení jestvuje viacero sivých zón, ktoré odpovedajú len veľmi vyhýbavo na praktické otázky života.

Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia v situácii, keď časť príjmov je zaťažená sadzbou 14 % a časť príjmov sadzbou 10 % (príjem z dividend) bude nielen komplikovanejšie, ale bez ďalšej novelizácie zákona je nevykonateľné. 

Odvodový systém nie je odolný ani voči legálnemu obchádzaniu odvodovej povinnosti. Ponechaním výnimky pre príjmy z dohôd o vykonaní práce bola doslova vydláždená diaľnica pre optimalizátorov odvodovej povinnosti.

UNITAS by mal byť zavedený pokiaľ možno bez výnimiek. Táto zmena si podľa mňa vyžiada väčšie bezprostredné politické náklady než zrušenie odvodov a ich nahradenie daňami. A ak na to vláda nenájde odvahu, tak označenie, že ide o kozmetickú reformu bude veľmi milosrdné.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia