Transformácia nemocníc sa začala

utorok, 14. jún 2011, 22:30

Hoci legislatívne zmeny zatiaľ prechádzajú ministerstvu zdravotníctva pomerne hladko, až ich implementácia ukáže, či pôjde o úspešné volebné obdobie. Najväčšou tohtoročnou výzvou je úspešná transformácia štátnych nemocníc na akciové spoločnosti.

Hoci novela zákona o poskytovateľoch, ktorá transformáciu uzákonila, bola schválená ešte v decembri 2010, transformácia sa mohla odštartovať až na jar tohto roka. Veto prezidenta namierené proti vernostným systémom v lekárňam odsunulo účinnosť prvých reformných opatrení na 1. apríl 2011.

Posledný termín transformácie sa pritom nezmenil: treba to stihnúť do 31. decembra 2011, v odôvodnených prípadoch do 30. júna 2012. Už dnes je zrejmé, že „odôvodneným prípadom“ bude prinajmenšom bratislavská Univerzitná nemocnica.

Ak sa majú dodržať všetky procesné lehoty, ktoré si transformácia podľa zákona vyžaduje, termín 31. december môžu stihnúť len tie zdravotnícke zariadenia, ktoré do konca mája uzatvoria zmluvu so znaleckou organizáciou na ocenenie majetku. Znalecké posudky sú nevyhnutné na vymedzenie podniku, ktorý je ako majetok štátu vkladaný do akciovej spoločnosti.

Keďže takmer všetky nemocnice už uzatvorili takúto zmluvu, je dnes možné povedať, že transformácia nemocníc sa naozaj začala. Prebieha v nich mimoriadna účtovná závierka a znalci začínajú svoju prácu. Technicko-organizačná časť transformácie je teda zabezpečená.

Zostáva tá finančná stránka. Ministerstvo financií už naznačilo, že bude hľadať zdroje na krytie nákladov spojených s prípravou znaleckých posudkov. To je však len kvapka oproti objemu zdrojov, potrebných na oddlženie zariadení, ktorých záväzky po lehote splatnosti rastú tempom 10 až 11 mil. € mesačne. Skutočný účet vystavia až znalecké posudky, dovtedy treba nájsť spoľahlivú techniku oddlženia. A začať sa v zdravotníckych zariadeniach pripravovať na bolestivú reštrukturalizáciu.

(Štátne) nemocnice sa rekordným tempom zadlžujú, nervozita dodávateľov kulminuje, vo VšZP je sekera viac než 120 mil. €, rastie finančná záťaž pacientov priamymi platbami a ani zdravotníci sa netaja nespokojnosťou s dnešným stavom.

Objem verejných zdrojov v zdravotníctve sa pritom za uplynulú dekádu zdvojnásobil a aj po zohľadnení inflácie je vyšší o 40 %. V parite kúpnej sily dáva Slovensko na zdravotníctvo dva a pol krát viac per capita ako v roku 2002.

Otázka, ktorá by sa pri spracovávaní podkladov pre transformáciu mohla objasniť, znie: kam išli (a idú) tieto peniaze?

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia