Víťazom prepoisťovania v roku 2011 je Dôvera

pondelok, 07. november 2011, 19:30

Na základe údajov Úradu pre dohľad sa k 30.9.2011 prepoistilo 157 331 poistencov (Graf 1). To je takmer dvojnásobok ako v roku 2010 a naznačuje to mierne oživenie vo výbere zdravotnej poisťovne. Napriek tomuto nárastu je však prepoisťovacia aktivita nízka – poisťovňu zmenilo iba 3 % všetkých poistencov, čo je pohyb na úrovni demografických zmien (narodenia a úmrtia). Dôvody na nízky záujem ľudí o prepoistenie stále pretrvávajú:

 1. Chýbajú produkty, ktorými by sa zdravotné poisťovne od seba vzájomne odlišovali

 2. Chýbajú nové impulzy v podobe nových zdravotných poisťovní

 3. Stále platia regulácie ovplyvňujúce vedenie kampaní – zákaz používania externých maklérov ako aj zákaz poskytovať poistencom pri prepoisťovaní peňažné a nepeňažné benefity, na ktoré nemá poistenec nárok na základe verejného zdravotného poistenia.

Graf 1: Celkový počet poistencov, ktorí zmenili zdravotnú poisťovňu

Zdroj: Úrad pre dohľad, 2011

 

V roku 2012 sa tak trhové podiely zmenia len minimálne:

 • Všeobecná zdravotná poisťovňa bude mat naďalej dominantné postavenie s trhovým podielom 64,7 % (3,4 milióna poistencov)

 • Dôvera ZP bude naďalej najsilnejšia súkromná poisťovňa s trhovým podielom 27,5 % (1,4 milióna poistencov)

 • Union ZP bude najmenšia poisťovňa s trhovým podielom 7,8 % (0,4 milióna poistencov)

 

Najviac „netto“ poistencov získala ZP Dôvera (+40 974), keď počet prichádzajúcich bol 88 182 a počet odchádzajúcich 47 208. Počet prichádzajúcich bol najvyšší za posledné 4 roky a po roku 2007 Dôvera po prvýkrát v tomto roku zaznamenala vyšší počet prichádzajúcich ako odchádzajúcich poistencov (Graf 2).

 

Graf 2: Prichádzajúci a odchádzajúci poistenci v ZP Dôvera v roku 2011

Zdroj: Úrad pre dohľad, 2011

 

Rok 2011 bol úspešný aj pre Union – získal 20 567 nových „netto“ poistencov, čím len veľmi mierne predbehol svoj vlastný výsledok z roka 2010 (19 197 netto poistencov). Je to dané tým, že v roku 2011 síce získal výrazne viac poistencov (+54 997) ako rok predtým (+35 685), ale v roku 2011 aj oveľa viac stratil (-34 430) ako v roku 2010 (-16 488).

 

Graf 3: Prichádzajúci a odchádzajúci poistenci v ZP Union v roku 2011

Zdroj: Úrad pre dohľad, 2011

 

Všeobecná zdravotná poisťovňa stratila v tomto roku 61 541 „netto“ poistencov. Opäť tak nedokázala zvrátiť trend postupného odchodu poistencov, ktorý kontinuálne trvá od roku 2005.

 

Graf 4: Prichádzajúci a odchádzajúci poistenci vo VšZP v roku 2011

Zdroj: Úrad pre dohľad, 2011

 

Z krížovej tabuľky prestupov je zrejmé, že prestupy medzi Unionom a Dôverou sú veľmi vyrovnané. Z Dôvery do Unionu odišlo 35 639, kým z Unionu do Dôvery prišlo 31 847. Rozdiely v získaných a stratených poistencoch sa tak dejú na línií voči VšZP. Tam získala Dôvera 56 335 poistencov, kým Union len 19 358 (Tabuľka 1).

Tabuľka 1: Krížová tabuľka prestupov

prihlášky      do:

z:

Dôvera

Union

VšZP

odchádzajúci

Dôvera

35 639

11 569

47 208

Union

31 847

2 583

34 430

VšZP

56 335

19 358

75 693

prichádzajúci

88 182

54 997

14 152

157 331

výsledný počet

+ 40 974

+ 20 567

– 61 541


Zdroj: Úrad pre dohľad, 2011 

 

Zaujímavé je sledovať lojalitu poistencov (Tabuľka 2 a 3):

 1. Dôvera aj Union boli veľmi úspešná v získavaní dlhoročných poistencov VšZP. Celkovo, zo Všeobecnej zdravotnej odišlo výrazne viac poistencov, ktorí tam boli 5 rokov (až 46 414) ako tých, ktorí sú tam iba rok (1825)

 2. Union zase stratil najviac tzv. ročiakov – poistencov, ktorí boli v poisťovni iba jeden rok (až 21 199).

 3. Dôvera zase stráca najviac strednodobých poistencov, ktorí sú v poisťovni 2 až 5 rokov (strata až 41 297 poistencov)

ZP

1 rok

2-5 rokov

viac ako 5 rokov

Tabuľka 2: Akceptované príchody podľa ZP a dĺžky poistného vzťahu v predchádzajúcej ZP

Dôvera

22 466

30 659

35 057

Union

5 204

38 432

11 361

VšZP

1 263

12 888

1

sumár

28 933

81 979

46 419

Zdroj: Úrad pre dohľad, 2011 

ZP

1 rok

2-5 rokov

viac ako 5 rokov

Tabuľka 3: Akceptované odchody podľa ZP a dĺžky poistného vzťahu v predchádzajúcej ZP

Dôvera

5 909

41 297

2

Union

21 199

13 228

3

VšZP

1 825

27 454

46 414

sumár

28 933

81 979

46 419

Zdroj: Úrad pre dohľad, 2011

 

V úvode sme spomínali, že na trhu zdravotného poistenia stále chýba impulz v podobe nových hráčov. Je to určite dané politickou citlivosťou trhu zdravotného poistenia a nepredvídateľnosťou prostredia (zásahy štátu a regulátorov). Samotná atraktívnosť trhu z hľadiska objemu zdrojov, konkurencie a ziskovosti však nie je nepriaznivá:

 1. Objem poistného je v zdravotnom poistení približne o 60 % vyšší ako v komerčnom poistení a náš predpoklad do budúcnosti je, že objem poistného porastie rýchlejšie v zdravotnom ako v komerčnom poistení. Dôvodom je skutočnosť, že aj v čase krízy si objem zdrojov v zdravotníctve zachováva rastúcu tendenciu, a to vďaka kombinácii zdrojov, ktoré sú napojené na reálnu ekonomiku (odvody), ako aj na politické rozhodnutie (platba štátu za svojich poistencov).

 2. Konkurencia v komerčnom poistení je veľmi vysoká – na trhu je 23 subjektov a Herfindahlov index dosahuje hodnotu 0,165, čo predstavuje odvetvie s nízkou koncentráciou. Na druhej strane, na trhu zdravotného poistenia sú len 3 subjekty a Herfindahl Index je až 0,500 – čo predstavuje pozíciu duopolu.

 3. Miera zisku v komerčnom poistení je 6,5 % predpísaného poistného, v zdravotnom poistení dosahuje 1,5 % objemu poistného.

 

Tabuľka 4: trh komerčného a zdravotného poistenia – porovnanie

 

Komerčné poistenie

(životné aj neživotné spolu, údaje za celý  rok 2010)

Zdravotné poistenie

(údaje za prvý polrok 2011)

Predpísané poistné (v prípade ZP ide o príjmy)

2 067 mil. €

1 767 mil. €

Počet subjektov na trhu

23

3

Miera koncentrácie trhu (Herfindahlov Index)

Nízka (HI = 0,165)

Vysoká (HI = 0,500)

Zisk

134 mil. €

26 mil. €

Zisk/predpísané poistné, resp. zisk/príjmy v prípade ZP

6,5 %

1,5 %

Zdroje:

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia