HPI: Zrušenie transformácie je nesprávny krok

piatok, 16. december 2011, 14:21

Zrušenie transformácie nemocníc, ktoré schválil slovenský parlament 14. decembra 2011, sleduje Health Policy Institute (HPI) so sklamaním. Finančná stabilizácia nemocníc, ich následná transformácia na akciové spoločnosti a DRG ako spravodlivejší platobný mechanizmus bola trojica opatrení, ktorých cieľom bolo zvýšiť efektívnosť fungovania štátnych nemocníc. 

Štátne nemocnice budú aj ďalších rokoch existovať ako príspevkové organizácie v prostredí mäkkých rozpočtových obmedzení. Predpokladáme preto ich ďalšie zadlžovanie, ktoré bude zvýraznené finančne nekrytým rastom miezd, ku ktorému vládu a parlament dotlačili hromadné výpovede lekárov.

Finančné prostriedky vynaložené na mzdy lekárov a sestier budú nemocniciam chýbať pri nákupe liekov, či zdravotníckeho materiálu. Stagnácia zdrojov od zdravotných poisťovní bude zvyšovať motiváciu zdravotníckych zariadení vyberať od pacientov rôzne nové typy formálnych platieb.

Zrušenie transformácie neznamená alternatívne riešenie, ale odsunutie problému zadlžujúcich sa a neefektívnych štátnych nemocníc.

HPI je prekvapené postojom strany Sloboda a Solidarita, ktorá neúčasťou na hlasovaní umožnila transformáciu nemocníc na akciové spoločnosti zastaviť.

DISCLOSURE

Peter Pažitný bol členom medzirezortnej komisie MF SR a MZ SR pre finančnú stabilizáciu nemocníc

Tomáš Szalay má do konca roku 2011 uzatvorenú externú konzultačnú zmluvu s MZ SR, ktorej predmetom je i transformácia nemocníc; od mája 2011 sa na transformačnom procese nepodieľa 

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia