4,25 % = 4 %…

štvrtok, 11. október 2012, 0:00

Vláda schválila návrh štátneho rozpočtu na rok 2013. Hoci zdravotníctvo získa viac peňazí, štát doň zaplatí bezmála o 70 miliónov eur menej ako v roku 2012. Zvyšok majú vykryť zvýšené odvody ekonomicky aktívnej populácie.

Príjmy zdravotných poisťovní by sa mali v roku 2013 zvýšiť o 2,4 % oproti odhadovanej skutočnosti pre rok 2012. Dosiahnuť by mali  celkovo 4 063 mil. €. Nárast zdrojov je spôsobený výlučne nárastom odvodov od ekonomicky aktívnych poistencov. Tie medziročne vzrastú o 9,1 % vďaka zavedeniu zodvodneniu príjmov z dohôd, zvýšeniu vymeriavacieho maxima a pod. Platba štátu poklesne medziročne o 68 mil. €.

Napriek tomu to opticky vyzerá, že platba štátu stúpne, a to na 4,25 % z priemernej mzdy za poistenca štátu. Ako je to možné pri súčasnom poklese objemu zdrojov zo štátneho rozpočtu? Jednoducho: pri prepočte zdrojov na jedného poistenca štátu sa v prognóze umelo znížil počet poistencov štátu. Ešte v auguste sa uvádzal plánovaný počet poistencov štátu 3 350 000, v októbrovom materiáli sa uvádza 3 150 000, teda o 200 000 poistencov menej.

Keďže poistenec štátu je administratívne označenie, zmenou jeho definície môže vláda manipulovať s prepočtom platby štátu na sadzbu za poistenca štátu. Platí, že ten istý objem peňazí, o ktorom ministerstvo financií dnes tvrdí, že zodpovedá sadzbe 4,25 % z priemernej mzdy, ešte v auguste zodpovedal sadzbe 4 % z priemernej mzdy.

Medzi augustom a októbrom 2012 došlo v návrhu rozpočtu ešte k jednej zmene. Zmenila sa prognóza príjmov zdravotných poisťovní od ekonomicky aktívnych občanov. V roku 2012 získajú poisťovne o 26 mil. € menej, než si ministerstvo financií myslelo v auguste. Na rok 2013 sa prognóza znížila o ďalších 22 mil. €. Celkovo do roku 2015 sa znížil odhadovaný objem príjmov zdravotných poisťovní kumulatívne o 95 mil. € oproti augustovej prognóze.

 

Tabuľka: Príjmy zdravotných poisťovní podľa platiteľov (vrátane RZZP)

v tis. eur

2011 S 2012 R 2012 OS 2013 N 2014 N 2015 N
Príjmy od EAO,
(august 2012)
2 373 516 2 464 708 2 445 337 2 667 057 2 817 019 2 989 147
Príjmy od EAO,
(október 2012)
    2 419 445 2 645 012 2 810 597 2 974 992
Príjmy za poistencov štátu, (august 2012) 1 207 549 1 293 096 1 351 474 1 283 102 1 304 088 1 355 544
Príjmy za poistencov štátu, (október 2012)         1 294 115 1 338 575
Počet poistencov štátu, (august 2012) 3 103 562 3 300 000 3 350 000 3 350 000 3 350 000 3 350 000
Počet poistencov štátu, (október 2012)       3 150 000 3 150 000 3 150 000
Príjmy ZP spolu
(august 2012)
3 581 065 3 757 804 3 796 811 3 950 159 4 121 107 4 344 691
Príjmy ZP spolu
(október 2012)
    3 770 919 3 928 114 4 104 712 4 313 567
Rozdiel
august vs. október
    -25 892 -22 045 -16 395 -31 124

Vysvetlivky: EAO – ekonomicky aktívni občania, RZZP – ročné zúčtovanie zdravotného poistenia, ZP – zdravotné poisťovne

Zdroj: autor na základe pôvodného a revidovaného Návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2013–2015

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia