Analýza regulačného rámca

štvrtok, 03. január 2013, 15:45

Návrhy na reformu Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Jej cieľom má byť zefektívnenie činností, zabezpečenie nezávislosti a kolektívnej zodpovednosti.

Autor: P. Balík

vydal Health Policy Institute, december 2012, 42 strán

 

Analýza regulačného rámca slovenského zdravotného sektoru

 


Health Policy Institute je jednoznačným zástancom existencie ÚDZS, avšak presadzuje jeho nutnú reformu. Jej cieľom má byť zeefektívnenie činností, zabezpečenie nezávislosti a kolektívnej zodpovednosti.

Súčasťou analýzy sú okrem návrhu reformy fungovania ÚDZS aj prípadové štúdie z krajín reprezentujúcich systém manažovanej konkurencie – Holandsko, Nemecko a Švajčiarsko. Predstavíme v nich nezávislé inštitúcie týchto krajín, ktoré zodpovedajú za reguláciu zdravotného sektoru a vykonávajú obdobné funkcie ako slovenský ÚDZS. V týchto troch krajinách je systém manažovanej konkurencie implementovaný a dobre fungujúci aj vďaka liberalizovaniu trhu so zdravotným poistením na jednej strane a silnou reguláciou a dohľadom nad týmto trhom na strane druhej. Pre Slovensko môžu príklady z týchto krajín poslúžiť ako lessons-learned pri reformovaní ÚDZS.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia