Zmeny v zdravotníckej legislatíve

streda, 30. január 2013, 20:00

Ani na prahu roku 2013 sa tvorba zdravotnej politiky na Slovensku nestala predvídateľnou.

Vládna novela zákona o poskytovateľoch sa v parlamente rozrástla o viacero pozmeňovacích návrhov. Zmeny to nie sú kozmetické či formulačné. Prijímajú sa bez možnosti verejnej diskusie a odbornej oponentúry, bez analýzy príčin a možných dopadov.

Hlavné zmeny uvedené vo vládnej novele:

  • centralizácia vydávania povolení nemocniciam

Povolenia všeobecným nemocniciam vydávali dosiaľ samosprávne kraje. Po novom má táto kompetencia prejsť naspäť na ministerstvo zdravotníctva. Odôvodnenie: ministerstvo vraj nemalo dostatočné nástroje na dozor a kontrolu v zariadeniach, ktorých je zriaďovateľom. Teraz také nástroje získa, a to aj nad neštátnymi zariadeniami. V spojení s pripravovanou ďalšou vlnou optimalizáciou siete zo strany VšZP (ktorej je ministerstvo zdravotníctva 100-percentným akcionárom) sa schyľuje k redukcii nemocníc na Slovensku.

  • fakultná môže byť len štátna

S infláciou fakultných nemocníc sa zákon vysporadúva sprísnením ich definície. Po novom bude môcť byť fakultnou nemocnicou len taká, ktorá je v sídle fakulty/vysokej školy a zároveň je zaradená do koncovej siete nemocníc. Inými slovami, okrem Onkologického ústavu svätej Alžbety môže byť fakultnou nemocnicou výlučne štátna nemocnica. Obmedzenie sa (zatiaľ?) netýka univerzitných nemocníc. Tie môžu byť len v sídlach lekárskych fakúlt, ale môžu byť aj neštátne.

  • výberové konanie na záchrannú službu

Po škandáloch sprevádzajúcich výberové konania na záchrannú zdravotnú službu v rokoch 2009/2010 sa teraz v zákone podrobnejšie upravujú pravidlá súťaží. Naďalej zostane priestor na subjektívnosť, bude však musieť byť zdokladovaný. Predlžuje sa tiež platnosť povolenia, zo štyroch na šesť rokov.

  • Slovenská komora zdravotníckych záchranárov

Počet komôr sa za posledných osem rokov viac než zdvojnásobil. Zákon o poskytovateľoch štartoval v roku 2005 s piatimi zdravotníckymi komorami. Dnes ich je desať a aktuálna novela pridáva jedenástu: Slovenskú komoru zdravotníckych záchranárov.

Vybrané poslanecké zmeny:

  • odzmluvňovanie všeobecných lekárov

Poslanci navrhli zrušiť doterajšiu povinnosť zdravotnej poisťovne uzatvoriť zmluvu s každým všeobecným lekárom, ktorý sa stará aspoň o jedného jej poistenca. Možnosť odzmluvniť všeobecných lekárov presadzovala VšZP. Najväčšia poisťovňa má zrejme v pláne preriediť beztak rednúcu (a starnúcu) sieť praktikov.

  • zavedenie odporúčacích lístkov

Na Slovensku budú opäť platiť odporúčacie lístky. Index EHCI, ktorý sleduje ústretovosť zdravotných systémov k pacientom, považuje odporúčacie lístky za beriéru dostupnosti zdravotnej starostlivosti. Krajinám, ktoré ich vyžadujú, za to v rebríčku strháva body.

  • trojzmenná prevádzka v nemocniciach

Krízová situácia v žilinskej nemocnici viedla vládnych poslancov k návrhu mimoriadnych nástrojov na vynútenie disciplíny nemocničných lekárov. Okrem návrhu na trojzmennú prevádzku v nemocniciach (a tým pádom zrušeniu príplatkov za služby) zákon Raši/Baláž/Valocký obsahoval hrozbu sankcií v prípade nenastúpenia lekára do práce počas krízovej situácie. Okrem pokuty (do 3300 €) a zrušenia registrácie (nevyhnutný predpoklad výkonu zdravotníckeho povolania) najmenej na 10 rokov lekárom hrozil trest odňatia slobody na 2 až 5 rokov.

Predkladatelia návrh nakoniec stiahli, a do novely zákona o poskytovateľoch navrhli miernejšiu verziu, ktorá umožňuje zaviesť dvoj- a trojzmenné prevádzky „po prerokovaní s odborovou organizáciou“.

  • späťvzatie prihlášky

Umožňuje sa, aby poistenec pred prestupným termínom mohol stiahnuť svoju prihlášku a prípadne vyplniť inú. Doteraz totiž platilo, že ak aj poistenec podal viacero prihlášok, za relevantnú sa považovala tá s najstarším dátumom. Po vyplnení prihlášky už teda nemal šancu na zmenu rozhodnutia.

Táto zmena je zaujímavá v súvislosti so zámerom na zavedenie unitárneho systému. Podľa vládou schváleného harmonogramu mala byť tohtoročná prestupná sezóna zákonom zrušená. Zmena poisťovne už nemala byť možná.

Späťvzatie prihlšky však v takom prípade nedáva zmysel.

Vyzerá to tak, že prestupná sezóna tento rok predsa len bude. Nemožno však s istotou povedať, či sa len posunul časový harmonogram alebo nápadu zaviesť systém jednej poisťovne definitívne odzvonilo.

Predpokladaná účinnosť novely je 1. apríla 2013.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia