Trhovo orientované zdravotné reformy v Poľsku

štvrtok, 23. máj 2013, 23:00

Druhé volebné obdobie poľského premiéra Donalda Tuska sa nesie okrem iného i v znamení zásadnej reformy zdravotného systému. Enormné zadlženie nemocničných zariadení sa má po novom vyriešiť zákonom o komercionalizácii nemocníc z apríla 2011.

V roku 2012 bolo transformovaných v Poľsku 15 nemocníc, pričom v priebehu roka 2013 bude tento trend pokračovať. Plánuje sa, že toho roku sa v Poľsku transformuje až 50 nemocníc, pretože viaceré samosprávy vyjadrili záujem o túto formu privatizácie. Väčšina privatizácií nemocníc prebehne vo vojvodstvách Mazowieckie, Pomerania a Silesia. Väčšina nemocníc v Katoviciach a vo Varšave bude taktiež privatizovaná. (Europe-Health-Care.eu, 2013) Podľa odhadov Deloitte by transforámciou mohlo prejsť dokopy až 250 – 300 nemocníc v Poľsku (viď Obrázok 2).

Obrázok 1: Nemocnice, ktoré v roku 2013 môžu prejsť v Poľsku transformáciou

Nemocnice, ktoré v roku 2013 môžu prejsť v Poľsku transformáciou

Zdroj: Baza Szpitali Deloitte

Obrázok 2: Odhad celkového počtu nemocníc, ktoré môžu prejsť transformáciou

Odhad celkového počtu nemocníc, ktoré môžu prejsť transformáciou

Zdroj: Baza Szpitali Deloitte

V súvislosti s touto reformou plánuje poľská vláda v priebehu roka 2013 ďalšie zmeny:

  • Fond zdravotného poistenia (Narodowy Fundusz Zdrawia) bude v priebehu roka 2013 zrušený a jeho kompetencie sa rozdelia medzi regionálne pobočky, ktoré budú samostatne zodpovedať za manžovanie zdravotnej politiky v danom regióne. Medzi týmito regionálnymi fondami nebude môcť prebiehať konkurencia, pretože ich činnosti sa budú vzťahovať vždy len na určitý región.
  • Vznik novej inštitúcie – Úrad zdravotného poistenia (Urzęd Ubezpieczeń Zdrowotnych – UUZ), ktorý bude zodpovedať za kontrolu regionálnych pobočiek zdravotných fondov, riadenie zdravotnej politiky, monitorovanie kvality a akreditácie a manažovania HTA (Health Technology Assessment).
  • Zlepší sa poľský systém DRG (v Poľsku nazývaný aj JPG) a to spôsobom, že sa bude zakladať na technickejších dátach a objektívnych nákladoch nemocníc (decentralizácia DRG taríf na jednotlivé výkony).

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia