Unikátny prieskum: Zdravie bez úplatku

pondelok, 13. máj 2013, 19:00

Začiatkom mája sme spustil nový portál bezuplatku.sk. Portál slúži na realizáciu unikátneho prieskumu, do ktorého sa môžete zapojiť aj Vy! Prieskum bude realizovaný od začiatku mája do konca júna 2013. Veríme, že vďaka Vám jeho výstupy a dopady dopomôžu k zvýšeniu transparentnosti a efektívnosti v slovenskom zdravotníctve.

Čo vieme o fenoméne neformálnych platieb?

Cieľom tohto projektu je na základe výskumu identifikovať špecifické ukazovatele výskytu, prejavov a príčin neformálnych platieb v zdravotníctve, na základe ktorých bude možné navrhnúť opatrenia, ktoré prispejú k transparentnejšiemu zdravotníctvu. Prieskum je jedinečný v tom, že svoju pozornosť sústredí na zažitú skúsenosť a neopiera sa o názor alebo pocitové, subjektívne vnímanie ľudí. Úlohou portálu bezuplatku.sk je preto získať čo najväčší počet údajov v podobe vyplnených dotazníkov od občanov z celého Slovenska.

Primárnym cieľom projektu je nájsť odpovede na 3 otázky:

  1. Aké sú konkrétne dôvody pre poskytovanie neformálnych platieb v Slovenskom zdravotníctve vo vzťahu pacient a lekár.
  2. Čo je predmetom, a aká je hodnota neformálnych transakcií v Slovenskom zdravotníctve vo vzťahu pacient a lekár.
  3. Na základe demografických a špecifických ukazovateľov charakterizovať skupiny, medzi ktorými prebiehajú neformálne transakcie vo vzťahu lekár – pacient.

Zapojiť sa môžete aj VY!

Prieskum je realizovaný dotazníkom, ktorý môžete vyplniť aj VY! Dotazník pozostáva z 10 otázok a je anonymný. Všetky odpovede budú použité v súlade s etickými normami a výhradne v rámci tohto projektu a jeho výstupov. Aj Vaša skúsenosť môže uviesť veci na pravú mieru. Viac na bezuplatku.sk

Načo je to dobré?

Výstupy, získané týmto výskumom, poskytnú podložený názor o výskyte neformálnych platieb za služby v slovenskom zdravotníctve a pomôžu tak poukázať na reálnu situáciu v systéme. Tieto cenné informácie sa následne dostanú k tvorcom politiky, expertom, odborom, lekárom, ale aj bežným občanom, čím sa vytvorí a zlepší politická priechodnosť konkrétnych opatrení.

Podrobné informácie o výskyte neformálnych platieb poskytne následná analýza dotazníkov vyzbieraných od mája do konca júna 2013, ktorá bude publikovaná na jeseň 2013.

Veríme, že na základe výsledkov tohto projektu budú pripravené zodpovedné opatrenia a stratégie, ktorých správna implementácia môže značne zvýšiť transparentnosť a efektívnosť v slovenskom zdravotníctve.

Kto je za tým?

Tento projekt realizuje Stredoeurópsky inštitút pre zdravotnú politiku – Health Policy Institute. Financovaný je z Fondu pre transparentné Slovensko pri Nadácii Pontis.

Fond pre transparentné Slovensko vznikol z iniciatívy členských firiem združenia Business Leaders Forum, ktoré administruje Nadácia Pontis. Jeho cieľom je rozvíjať etiku, transparentnosť, demokraciu a zdravé podnikateľské prostredie na Slovensku podporou watchdogových a analytických organizácií. Tým, že sa venujú odhaľovaniu korupcie, klientelizmu a poukazujú na neetické a nehospodárne spravovanie vecí verejných, sú dôležitou súčasťou posilňovania demokracie a zdravého prostredia pre ekonomický rozvoj. V porovnaní s inými organizáciami však majú sťažené podmienky financovania svojich aktivít kvôli nutnosti udržiavať si svoju nezávislosť. Ambíciou Fondu pre transparentné Slovensko je počas troch rokov podporovať watchdogové a analytické organizácie na Slovensku. Jeho zámerom nie je vytváranie nových „umelých“ aktivít, ale podpora a posilnenie existujúcich alebo naplánovaných aktivít vybraných organizácií. Vznik Fondu podporili Západoslovenská energetika, Slovenské elektrárne, Slovak Telekom, Heineken Slovensko, Accenture, Embraco Slovakia a Slovalco.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia