Politika v oblasti asistovanej reprodukcie na Slovensku

nedeľa, 16. jún 2013, 17:32

Trend bezdetných párov rovnako ako v mnohých iných krajinách po celej Európe rastie aj na Slovensku. Pre väčšinu z nich je jedinou možnosťou počatie pomocou asistovanej reprodukcie. Health Policy Institute vydáva publikáciu s názvom Policy on Assisted Reproduction in Slovakia (v anglickom jazyku). Autorka, srbská stážistka v HPI Slavica Karajičić v nej opisuje súčasný právny rámec a analyzuje zdravotnú a finančnú politiku v oblasti neplodnosti na Slovensku.

Slovensko, rovnako ako mnohé európske krajiny, čelí problému zrýchleného starnutia populácie a zároveň rastúceho počtu párov, ktoré nemôžu mať potomstvo. Neplodné páry môžu získať liečbu formou asistovanej reprodukcie v dvoch verejných a šiestich súkromných nemociach na Slovensku. Slovenské právo, na základe medzinárodných deklarácií a európskych smerníc, umožňuje oplodnenie in vitro (IVF) a intracytoplazmatickú injekciu spermie (ICSI) rovnako ako aj darcovstvo. Zároveň zakazuje náhradné materstvo, experimenty na embryách a klonovanie. Keďže liečba neplodnosti je časovo náročná, kryokonzervácia je povolená ako jedna z možností  dosiahnutia umelého oplodnenia v kratšom čase a je pohodlnejším spôsobom pre ženu. Možnosť použitia predimplantačnej genetickej diagnostiky (PGD) zaraďuje slovenskú legislatívu k jednej z najliberálnejších v Európe.

Diskrétnosť a anonymita sú záväzné, ale Slovensko patrí medzi krajiny, ktoré na požiadanie poskytujú deťom identifikačné údaje. Kým páry nemôžu očakávať, že intrauterinná inseminácia (IUI) bude hradená ich poistením, liečba IVF je plne hradená a ICSI čiastočne hradená. Úspešnosť a výsledky sú neustále sledované na mikro (v nemocnici) a strednej úrovni (zdravotné poisťovne). Chýbajúci národný register a reportovací systém môžeme považovať za jeden z hlavných problémov v oblasti merania výsledkov ako dôležitej súčasti zdravotnej politiky neplodnosti. Zriadenie týchto inštitúcií by pomohlo zákonodarcom porovnať slovenské výsledky v starostlivosti v oblasti neplodnosti s ostatnými európskymi krajinami.

Cieľom publikácie Policy on Assisted Reproduction in Slovakia je poskytnúť prehľad politík v oblasti asistovanej reprodukcie na Slovensku. Zároveň môže slúžiť aj ako pomôcka pre páry, ktoré hľadajú možnosti ako priviesť na svet deti. Poukazujúc na všetky výhody a nevýhody zdravotnej politiky pri neplodnosti, môže tento analytický dokument pomôcť zákonodarcom vnímať perspektívu tejto politiky a slúžiť na zlepšovanie jej kvality.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia