7 odporúčaní zameraných na zlepšenie merania výkonnosti

pondelok, 01. júl 2013, 18:10

Robert Wood Johnson Foundation vydal správu, ktorá poskytuje prehľad o meraní výkonnosti zdravotnej starostlivosti v USA. Správa zahŕňa politické odporúčania zamerané na zlepšenie merania výkonnosti a upozorňuje na zvýšenú potrebu venovať väčšiu pozornosť zlepšeniu merania výkonnosti.

Autori došli k záveru, že záujem o podporu systému zdravotnej starostlivosti, ktorý odmeňuje výkon musí byť v rovnováhe s praktickými problémami súvisiacimi s meraním výkonu. Zlepšenie si vyžaduje značné investície do vedeckého merania výkonnosti, väčšej opatrnosti pri komunikácii výsledkov, väčšia pozornosť by mala byť venovaná opatreniam zameraným na zlepšovanie kvality a údaje o výkonnosti by mali byť využívané viac strategicky. Prijatie chybných, nepresných prístupov merania môžu narušiť profesionálnu a verejnú podporu zodpovednosti poskytovateľov, spôsobiť rozdielne odmeňovanie a odvrátiť pozornosť od vhodnejších a produktívnejších pokusov na zlepšenie kvality.

Autori konkrétne odporúčajú ako vyvinúť lepšie opatrenia; kedy a ako používať tieto opatrenia ale aj ako zabezpečiť validitu a porovnateľnosť verejne vykazovaných údajov zameraných na výkon.

V správe autori navrhujú konkrétne týchto sedem politických odporúčaní:

  1. Preniesť merania od procesov k výsledkom
  2. Ukazovatele kvality používať strategicky; prijať iné prístupy na zlepšenie kvality, ak opatrenie nie je postačujúce.
  3. Merať kvalitu na úrovni organizácie, nie lekára.
  4. Merať skúsenosti pacienta so starostlivosťou a pacientmi hlásené výsledky.
  5. Využívať merania na podporu konceptu „učiaceho sa“ systému zdravotnej starostlivosti.
  6. Investovať do vývoja merania.
  7. Určiť jednu entitu, ktorá by definovala štandardy pre meranie a vykazovanie kvality a údajoch o nákladoch s cieľom zlepšenia validity, porovnateľnosti a transparentnosti verejne dostupných údajov o kvalite zdravotnej starostlivosti.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia