USA: Kvalita sa zlepšuje, nerovnosti pretrvávajú

pondelok, 01. júl 2013, 16:29

Americká Agentúra pre výskum a kvalitu v zdravotníctve (AHRQvydala výročné správy za rok 2012 – o kvalite zdravotnej starostlivosti a o nerovnostiach v zdravotníctve. Tieto správy merajú trendy v efektívnosti, včasnosti a účinnosti zdravotnej starostlivosti ako aj bezpečnosť a sústredenosť na pacientov. Novinkou tohto ročníka sú kapitoly venované koordinácii starostlivosti a infraštruktúre zdravotného systému.

Správy konštatujú, že hoci kvalita v Spojených štátoch pomaly no pravidelne napreduje, nerovnosti sa takmer vôbec nezmierňujú. Dostupnosť zdravotnej starostlivosti sa dokonca zhoršila.

Podľa správy o kvalite za rok 2012 sa celková priemerná kvalita v rámci systému zdravotnej starostlivosti zlepšila o 3,2 %. To je len mierne nad priemerom zmien pozorovaných v predchádzajúcich rokoch. Celková miera zlepšenia v minuloročnej správe bola napríklad 2,5 %.

Správa o nerovnostiach zdravotnej starostlivosti popisuje kvalitu a dostupnosť zdravotnej starostlivosti medzi rôznymi rasovými, etnickými a príjmovými skupinami a inými faktormi, akými sú napríklad miesto bydliska či zdravotné postihnutie.

V správe pre rok 2012 sa okrem iného konštatuje, že:

  • Černochom bola poskytnutá horšia starostlivosť než belochom
  • Hispáncom bola poskytnutá horšia starostlivosť než belochom pre asi 40 % ukazovateľov kvality
  • Indiánom a domorodcom na Aljaške bola poskytnutá horšia starostlivosť než belochom pre približne tretinu ukazovateľov kvality
  • Aziati dostal horšiu starostlivosť než belosi pre asi jednu štvrtinu ukazovateľov, no zároveň im bola poskytnutá horšia starostlivosť než belochom v podobnom pomere ukazovateľov
  • Chudobným ľuďom a ľuďom s nízkymi príjmami bola poskytnutá horšia starostlivosť než populácii s vysokými príjmami pre asi 60 % ukazovateľov
  • Ľuďom s priemernými príjmami bola poskytnutá horšia starostlivosť pre viac ako polovicu opatrení v porovnaní s populáciou s vysokými príjmami

V oboch správach autori konštatujú, že je nutné zlepšiť prístup k zdravotnej starostlivosti, znížiť rozdiely v poskytovaní starostlivosti a zrýchliť tempo zlepšovania kvality, a to najmä v oblasti preventívnej starostlivosti a bezpečnosti. Autori zároveň upozorňujú na potrebu ďalších údajov, aby bolo možné posúdiť pokrok v koordinácii a účinnosti zdravotnej starostlivosti.

Štvrťročník o liekovej politike

Pharma Outlook

Sprievodca pôrodnicami

Sprievodca pôrodnicami

rodinka.sk & HPI

Prihláste sa na odber newslettera

Ak sa chcete prihlásiť k odberu newsletteru, zadajte svoju e-mailovú adresu do poľa pod týmto textom a stlačte tlačidlo.

Slovenská aliancia pre chronické ochorenia